اگر خواستيد بازي كنيد و با دوستانت ارتباط برقرار كنيد . پس ما چيزي كه دنبال ان هستي را داريم و حتي بيشتر از ان . خودت بازي ما را كشف كنيد
بازكشت

لطفا به ما كمك كنيد تا پيشرفت كنيم

و همه چيز را مجاني در اختيار شما ميگذاريم! 

 

 

اگر بازي را دوست داشتيد به ما پيغام الكتروني ترجمه شده ارسال نماييد .خواهش ميكنيم يك لحظه فكر كنيد كه چطور ميتوانيد به ما كمك كنيد چون موفقيت ما در گروي همکاري شماست.

 

 

از طريق اين راه هاي ساده ميتونيد به ما كمك كنيد

 

1 - هر بازيكن به سايتهايي كه با ما همكاري ميكنند برود يك امتياز به او خواهيم داد. اگر خواستيد از قيمتها مطلع شويد لطفا با ما تماس بگيريد sales@gindis.com

 

2 - در سايت گوگل سايت ما را جستجو كنيد

 

3 - سايت جنديس را به خانواده و دوستانت معرفي كنيد

 

4 - به ما كمك مالي كنيد با Paypal 

5 - اگر اشتباهي در بازي پيدا كرديد به ما خبر بدهيد و حتما يك جايزه به كشورت خواهيم داد

 

6 - پيشنهاد يا فكرهاي جديد براي ما ارسال كنيد و كمك كنيد كه بتونيم اين بازي را به چندين زبان ديگر ترجمه كنيم تا كشورهاي ديگرنيز با اين بازي آشنا شوند

 

 * و يا هر پيشنهاد ديگري كه فكر ميكنيد ميتواند به ما كمك كند براي ما ارسال كنيد.

 

 

7.  از خواندن اين صفحه از شما خيلي ممنونيم و اميدواريم كه در سايت ما اوقات خوشي داشته باشيد