اگر خواستيد بازي كنيد و با دوستانت ارتباط برقرار كنيد . پس ما چيزي كه دنبال ان هستي را داريم و حتي بيشتر از ان . خودت بازي ما را كشف كنيد
بازكشت

English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian

فهرست اصلي

فرستادن حمله

نوع سلاح

سازمان بين الملل,پيوستگي,جستجو

نتايج جنگ

اتفاق جديد,قيمت

 
 

نتايج جنگ

بيشتر بازيكنان با ما تماس ميگيرند و براي نتايج جنگها پرسش ميكنند ...!

صعي خواهيم كرد با ساده ترين راه توضيح بدهيم...

قبل از رفتن به جنگ خيلي مهم است كه اين را بدانيد ..

1 - بايد اول از كشوري كه ميخواهيد به او حمله كنيد جاسوسي كنيد و بدانيد كه او چه قدرت و تكنلوژي در اختيار دارد

2 - بايد پيوستگي كشور دشمن راچك كنيد و ببينيد كه قدرتش چقدر هست

اگر با يك پيوستگي قوي بود كه از او حمايت ميكنند .. پس شما هم بايد جزو يك پيوستگي قوي باشيد تا از شما حمايت كنند

3 - به چه علتي به جنگ ميرويد...؟؟

درست مثل واقعيت هست

هر حساب يك جنگ اين هست :

* سلطه ارتشي شما مقابل قدرت ارتشي دشمنت

* تكنلوژي كشورت جلوي تكنلوژي كشور دشمن

حسابات تكنلوژي

سطح تكنلوژي 1 = اضافه 1-٪ از قدرت فعلي

سطح تكنلوژي 2 = اضافه 20٪ از قدرت فعلي

سطح تكنلوژي 3 = اضافه 1-٪ از قدرت فعلي

سطح تكنلوژي 4 = اضافه 1-٪ از قدرت فعلي

سطح تكنلوژي 5 = اضافه 1-٪ از قدرت فعلي

مثلها براي حساب تكنلوژي

اگر كشورت 10,000 سرباز با تكنلوژي سطح 3 دارد پس در جنگ كشورت 13,000 سرباز خواهد داشت

و اگر تكنلوژي سطح 4 را داريد . پس در جنگ كشور شما  14,000 خواهد داشت

حسابهاي جنگ

* اگر قدرت ارتش شما با ارتش دشمنت مساوي بوده . فرصت موفقيت شما 30٪ هست

* اگر ارتش شما از ارتش دشمن يكم قوي تر بود . فرصت موفقيت شما در جنگ 37٪ هست

* اگر ارتش شما قدرتش دو برابر ارتش دشمن هست . فرصت موفقيت شما در جنگ 55٪ هست

* اگر قدرت ارتش شما 3 يا 4 برابر قدرت ارتشي دشمن هست . پس فرصت موفقيت شما در جنگ 80٪ هست

* اگر قدرت ارتش شما از 5 تا 9 برابر قدرت ارتش دشمن هست . پس شما با كمترين خسارت در جنگ موفق خواهيد شد

* اگر قدرت ارتش شما بيش از 9 برابر از ارتش دشمن قوي تر هست . پس شما با هيچ خسارتي جنگ را خواهيد برد

* اگر دشمن شما قدرتش بيشتر از ارتش شما هست . فرصت موفقيت شما در جنگ 20٪ هست

* اگر دشمن شما دو برابر قدرت ارتش شما را داره . پس فرصت موفقيت شما در جنگ 10٪ هستش

* اگر دشمن شما 3 يا 4 برابر قدرت ارتش را داره  . پس خسارت زيادي متحمل خواهيد شد و دشمن شما هم يكم خسارت خواهد كرد

* اگر دشمنت 5 برابر قدرت شما ارتش شما را داره . خسارت بسيار بزرگي متحمل خواهيد شد و بدون اينكه دشمن شما ضرر كند

قدرت ارتشي + قدرت تكنلوژي = قدرت ارتشي ( براي اطلاعات بيشتر لطفا مثالها و حسابهاي تكلنوژي را مشاهده كنيد)

كشور دفاع كننده

اگر به كشوري حمله كنيد . كشور دشمن مميزاتي براي جنگ هم داره

به خاطر همين فرصت موفقيت مختلف هستند و به دارا بودن حجم ارتشي و سطح تكنلوژي كه داريد

* در دفاع از كشور معمولا پيروز ميشود . و با متحمل شدن خسارات سنگين از طرف كشور دشمن

* وقتي در دفاع از كشور موفق نبوديد . عادتا نتايج جنگ خسارت دفاع كننده بيشتر از حمله كننده هست

كشور حمله كننده

كشور حمله كننده با بعضي از خطرها مواجه خواهد شد

حتي اگر كشور حمله كننده داراي مميزات بيشتري هست . ممكن است در جنگ بازنده شود

ميتونيد ان را به حساب تصميمهاي اشتباه و بد شانسي بذاريد

مثال اول براي يك جنگ

موفق شدن دشمنت

كشور شما چندين برابر سرباز از دشمنت دارد + تكنلوژي 2

كشور دشمن شما تكنلوژي ارتشي سطح 1 را دارد

چطور جنگ را باختيد ؟

جواب

همانطور كه نوشتيم در حسابهاي جنگي ممكن است جنگ را ببازيد حتي اگر مميزات بهتري داشتيد

در اين حالت . شما ارتش داريد و فايده تكنلوژي ولي جنگ را باختيد

اگر ارتش شما دو برابر ارتش دشمنت را داره . نسبت موفقيت شمار در جنگ 55 ٪ هست

اگر جنگ را باختيد طبق معمول شما بيشتر خسارت خواهيد كرد

مثل ديگري از جنگ

كشور دشمن شما سرباز ندارد و تا الان كشور شما نميتوند با كل قدرت حمله كند

چرا ....؟

جواب

اگر حلمه شما با كل قدرت بود پس بايد سلاحهايي كه دشمنت دارد توجه كنيد ... مثل هواپيما . هليكوپتر . توپ . كشتي ممكن است به ارتش شما ضرر بدهد

مثل سوم

كشور دشمن منابع داشت ولي نصف تانكهاي من نابود شدند . چرا ؟

جواب

اگر حمله شما با قدرت بود . پس بايد به اسلحه ديگري دشمنت توجه كنيد مثل هواپيما . هليكوپتر كه ميتونه به تانكهاي شما ضرر دهد

اين سبك در اخر جنگ نتيجه اش معلوم ميشودكه دشمن چقدر تانكها نابود كرده

مثال چهارم

* كشور من به كشوري حمله كرد ولي الان نميتونم به ان كشور حمله كنم به علت رتبه . چرا؟

* كشور دشمن ارتش زيادي دارد اما رتبه او كم هست ..!؟

جواب

بايد به اين توجه كنيد :

1 - رتبه ها هر 3 ساعت نوسازي ميشود . به خاطر همين اگر دشمن به كشور شما حمله كرد ممكن است رتبه او تغيير دهد و شما نميتونيد به او حمله كنيد

مثال پنجم

به كشور دشمن حمله كردم و بيشتر ارتش و كارخانه هاي او را نابود كردم. ولي وقتي كل قدرت و زمين و رتبه او را ميبينم . چيزي تغيير نشده . چرا‌؟

جواب

حالتهاي كشور وقتي تغيير ميكند كه خود ان بازيكن به بازي وارد شود

مثل براي حمله با موشكهاي موشك

دشمنت 1،000 موشك موشك  روي كشورت فرستاد و شما 1،100 موشك SDI ولي دشمن همچنان كارخانه هاي شما را ميزنه ... چرا ؟

جواب

بايد از تكنلوژي كه دشمن دارد توجه كنيد

اگر دشمنت كلاهك جنگي سطح 1 را داره

اين يعني كه دشمن هر موشكي موشك  كه به كشورت پرتاب ميكنه 2 موشك حساب خواهد شد

و در اين حمله  1000 موشك = 2000 موشك هست

(براي اينه كه هر موشك موشك  دو كلاهك جنگي دارد)