اگر خواستيد بازي كنيد و با دوستانت ارتباط برقرار كنيد . پس ما چيزي كه دنبال ان هستي را داريم و حتي بيشتر از ان . خودت بازي ما را كشف كنيد
بازكشت

English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian

فهرست اصلي

فرستادن حمله

نوع سلاح

سازمان بين الملل,پيوستگي,جستجو

نتايج جنگ

اتفاق جديد,قيمت

 

توصيف اسلحه ها

سربازها ميتوانيد سربازها را براي دفاع در مقابل سربازهای  دشمن خریداری کنید . و ميتوانيد سربازهای خودتان را براي حمله و غارت به كشورهاي دیگر بفرستید.

تانكها – تانکها در هنگام حمله با تمام قدرت، بیشترین اهمیت را دارا میباشند. هر چه بیشتر تانک داشته باشید میتوانید کارخانهای بیشتری تخریب و در نتیجه زمین بدست بیاورید.

توپ – توپ خانه ها براي خنثي كردن مواضع نظامی دشمن به کار میروند و اگر بلافاصله بعد از آن با سربازها حمله کنید نتیجه خوبی بدست می آورید.در این حالت دشمن قدرت دفاعی کمتری دارد.

موشک ضد هوایی– در هنگام حمله هلکوپترها و و هواپیماهای دشمن از کشور شما دفاع میکنند.

هواپيمای جنگي هواپيما يك سلاح قدرتمند در اين بازي به شمار می آیند . استراتژی خوب به این شکل است که ابتدا بمباران با هواپیما و سپس حمله همه جانبه.

هليكوپتر - هليكوپترها در زدن تانكها و سربازها و توپهاي دشمن خيلي خوب عمل میکنند .هلکوپترها میتوانند تانکهای دشمن را در مواضع نظامی دشمن نابود کنند.کاستن از تعداد تانکهای دشمن در پیروزی تاثیر بسیاری دارد.

كشتي ها – کشتیها از مرز دریایی شما دفاع میکنند.همچنین توپهای سنگینی با خود به همراه دارند که مناسب برای نابودی سربازهای دشمن هستند.در هنگام حمله باید مواظب نیروی دریایی دشمن (کشتیها و زیر دریاییها) باشید.

زير دريايي ها - زيردريايي ها يك سلاح فوق العاده و پنهان هستند . یک حمله موفق میتواند منجر به نابودی موشکهای SDI دشمن شود . زیر دریاییها مجهز به موشک قابل کنترل و اژدر هستند.اژدر مناسب در مقایل زیر دریاییهای دشمن میباشد و موشک قابل کنترل مناسب برای تخریب مرکز SDI دشمن.یک استراتژی خوب این است که قبل از پرتاب موشکهای بالستیک با زیر دریاییها حمله کنید.

موشكهاي بالستیک - اين موشكها در چند نوع و با کاربرد های مختلف میباشند.

  * كلاهك جنگي عادي - ميتوانند كارخانه هاي دشمن را نابود كند و فقط براي او زمين باقي بماند

  * كلاهك جنگي شيميايي - هر پرتاب ممكن است حتي 10,000 سرباز را بكشد

  * كلاهك جنگي زيستي - هر پرتاب ممكن است حتي 1,000,000 پول و 500 تانك را نابود کند.

  * كلاهك هسته اي هم کارخانه ها و همن زمین دشمن نابود میشود

  * کلاهک EMP (مغناطیسی)- ميتواند هواپيما ، هليكوپتر ، موشك و ماهواره را نابود کنند. و هر موشك ميتواند : 1-15 هليكوپتر . 1-16 هواپيما . 1-100 موشك . 1-50 ماهواره را نابود كند

موشک ضد بالستیک:این موشکها قابلیت دفاع در مقابل موشکهای بالستیک را دارند.هر چه تعداد این موشکها بیشتر باشد دشمن شانس کمتری برای نابودی کشور شما دارد.

ماهواره ها - براي جمع كردن اطلاعات از دشمن قبل از هر حمله به او مورد استفاده قرار میگیرد. از نوع و تعداد اسلحه دشمن اطلاع خواهيد داشت.همچنین میتوانید اطلاعات در مورد آخرین پیغامهای فرستاده شده توسط کشور دشمن و کلیه فعالیتهای جاسوسی او بدست آورید.

جاسوس ها - جاسوس يك سلاح بسيار قدرتمند در اين بازي به شمار می آید و از آنها میتوانید  در عملیاتهای گوناگون استفاده کنید. خطرناکترین عملیات فرستادن جاسوسها برای کشتن فرمانده کشور دشمن است که اگر با موفقیت انجام گیرد دشمن بازی را خواهد باخت و به تاریخ میپیوندد.

 

تاكتيكهاي بازي

 

  چند نمونه از بهترین تاکتیکهای نظامی :

 

 * استفاده از عملیات تفرقه افکنی برای ایجاد جنگ میان دو کشور. پس از عملیات میتوانید خود یه این کشور حمله کنید و به غنائم بسیاری دست پیدا کنید.

 * جاسوسی بر روی کشور دشمن قبل از حمله

 * با تعداد تانکهایی 2 برابر دشمن حمله کنید تا کارخانه های بیشتری را نابود کنید و زمین بیشتری بدست بیاورید.

 * در صورتی با موشکهای بالستیک حمله کنید که تعداد آنها بیش از موشکهای SDI  دشمن باشد.