اگر خواستيد بازي كنيد و با دوستانت ارتباط برقرار كنيد . پس ما چيزي كه دنبال ان هستي را داريم و حتي بيشتر از ان . خودت بازي ما را كشف كنيد
بازكشت

English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian

فهرست اصلي

فرستادن حمله

نوع سلاح

سازمان بين الملل,پيوستگي,جستجو

نتايج جنگ

اتفاق جديد,قيمت

خبرها

در این بخش  چهار نوع خبر وجود دارد:

 خبرهاي عمومي: اينجا خبرهاي مربوط به كشورت را میتوانید ببینید . برای مثال خبر برنده شدن در قرعه کشی يا اینکه كشوري براي شما پول فرستاده و يا خبرهای مربوط به مرخصی. بهطور کلی هر خبري كه مربوط به كشورت ميباشد

 خبرهاي جاسوسي: اينجا خبرهاي مربوط به جاسوسی و فعالیتهای ماهوارهای که به روی کشور شما انجام شود یا شما بر روی کشوری انجام میدهید وجود دارد

 خبرهاي جنگ :اينجا ميتوانيد همه خبرهاي جنگي كشورت را ببينيد مانند ارسال كردن ارتش و غيره

خبرهای جهانی:اين گزينه كشور شما را به مرحله ديگري از اطلاعات بازي خواهد برد و به شما اجازه ميدهد كه از خبرهاي جنگي و نتايج رقابت ديگر كشورها مطلع شوید.

* توضيح : همه خبرها بعد از گذشت 3 روز حذف خواهند شد

ارتباطات

در این قسمت ميتوانيد با كشورهاي ديگر ارتباط برقرار کنید (فرستادن پيغام ترجمه شده . دیدن مشخصات سایر کشورها . فرستادن كمك پول يا اسلحه و غيره)

 * اخرين پيغام : اينجا ميتونيد اخرين پيغام ترجمه شده كه از كشور ديگري دريافت كرده ايد را بخوانيد

 * فرستادن پيغام ترجمه شده : اينجا ميتوانيد پيغامي بفرستيد كه به طور خودكار به زبان كشور دريافت كننده ترجمه میشود.( اين كمكي است براي همه بازيكنان جهان تا باهم     

    بدون هيچ مانعي ارتباط برقرار کنند) شما ميتونيد هر 30 دقيقه يك پيغام ترجمه شده بفرستيد.

 * فرستادن پيغام مجاني : ميتوانيد پيغام مجاني بفرستيد (حد اكثر 500 حرف)

 * قبل از فرستادن پيغام لطفا از زبان کشور دريافت كننده مطلع شوید (اطلاعات كشور دريافت كننده را مشاهده كنيد)

 * فرستادن پيغام براي هر كسي در پيوستگي كشورت هست : ميتوانيد براي هركسي در پيوستگي كشورت يك بار در عرض 24 ساعت پيغام بفرستيد همه بازيكناني

    كه در پيوستگي هستند اين نامه را دريافت ميكنند

 * امتحان كردن اطلاعات : این گزینه اطلاعات بیشتری در مورد کشور انتخاب شده میدهد . مثلا : زبان بازيكن . و از كدام كشور. قدرت و رتبه كشور . و يا اين كشور

    پيوستگي دار يا نه و اسم پيوستگي و غيره

 * فرستادن پول/فرستادن اسلحه/هواپيماهاي باربری دهنده : ميتوانيد پول و اسلحه را براي كشورهاي ديگر بفرستيد (هر 3 روز يك بار) بدون نیاز به اپگرید هواپيماهاي باری .

 

ارسال کمک

* میتوانید به هر کشوری که میخواهید در هر زمان کمک ارسال کنید ( بجز کشورهایی که در مرخصی میباشند)

*  محدودیت ارسال کمک بر اساس قدرت صنعتی، برداشته شده است

* دریافت کمک تسلیحاتی ،احتیاج به تایید کردن کشور دریافت کننده در  بخش  اخبار جنگ را  دارد.

اگربا کشوری که کمک را به آن ارسال و یا دریافت میکنید در یک پیوستگی باشید ،احتیاج به تاییدیه نیست و خود به خود کمک ارسال میشود.

بعد از 3 روز بار کمکی از بین میرود (پس برای جلوگیری از ،از بین رفتن بار کمکی، قبل 3 روز دریافت آن را تایید کنید).

* هزینه ارسال کمک ، بسته به مقدار و ارزش بار کمکی دارد.(اصول اولیه هزینه ، 25% کل ارزش کالای ارسالی را شامل میشود، و پرداخت به صورت وجه نقد میباشد)

* کشور شما باید پول آزاد داشته باشد تا بتواند کمک ارسال کند (اگر پول کافی برای ارسال کمک نداشته باشید سیستم به شما پیغام میدهد که به چه میزان پول  آزاد برای ارسال کمک نیاز دارید)

* اگر در حال جنگ باشید و قصد ارسال کمک داشته باشید هزینه ارسال 50% ارزش کل کالا میشود.

* اگر کشور شما قویتراز کشوری است که کمک به آن ارسال میکنید ،هزینه ارسال کمک 75% ارزش کل کالا میشود.

* اگر از صلاح ممنوع استفاده کنید به مدت 7 روز امکان دریافت کمک را نخواهید داشت.

تجارت

ميتونيد با خريد و فروش اسلحه و كارخانه ها تجارت كنيد.تجارت در بازی همانند تجارت  در جهان واقعي هست . اگر از چیزی تعداد خيلي زياد باشد قيمتش پايين تر هست و اگر تعداد كم باشد قيمتش بالاتر.  

 *خريد سلاح : در این بخش ميتوانيد براي ارتش اسلحه بخريد

 *فروش سلاح در این بخش ميتوانيد اسلحه بفروشيد و به پول دست پيدا كنيد

 *ساخت كارخانه ها : ساخت كارخانه ها در آمد اقتصادي كشور را زياد ميكند .با فروش محصولات  كارخانه هاي شهري پول بدست می آورید  و كارخانه هاي جنگي    

 *هم برای شما اسلحه می سازند.

 * كارخانه هاي شهري : در هر چرخش (Turns)  پول ميسازند

 * كارخانه هاي جنگي : در هر چرخش (Turns) اسلحه ميسازد

*توضیح: شما به صرف كردن چرخش ها (Turns) اختياج داريد تا به پول و اسلحه دست پيدا كنيد

مركز جاسوسي :

در مركز جاسوسي2 گزينه وجود دارد:

1- گزينه عملیات ماهواره اي  2- عملیات جاسوسي

 عملیات جاسوسي: با انتخاب این گزینه میتوانید جاسوس به كشورهاي ديگر بفرستيد.(کشوری که عملیات جاسوس بر رویش انجام میدهید میتواند در خبرها متوجه عملیات شما بشود و شما نیز در خبرها میتوانید آن را ببینید)

 فرايند جاسوسي (تفرقه افکنی) : اين فرايند 5 برابر عمليات تجسسي عادي به چرخش نیاز دارد ولي نگران نباشید چون كشوری كه بر روی آن عملیات جاسسوسی انجام میدهید متوجه فعالیت شما نمیشود و فکر میکند از کشور دیگری به آن حمله شده است.اگر به درستی از این گزینه استفاده کنید میتوانید میان دو کشور جنگ آغاز کنید.

 عملیات ماهواره اي : ميتوانيد يك ماهواره پرتاب كنيد تا از كشورهاي ديگري اطلاعات بدست بیاورید.(اگر يك عمليات خوبي بفرستي كشور مقابل از عمليات جاسوسي خبر دار نخواهند شد)

عمليات جاسوسي

درجه موفقيت

توصيف

نتايج در حال موفقيت عمليات

 

كشتن فرمانده كشور

2/1000

كشتن فرمانده كشور.

كشور بازي را خواهد باخت

 

نابود كردن كارخانه ارتشي

50/1000

نابود كردن يك كارخانه ارتشي

كشور به طور خودكار يك كارخانه را از دست خواهد داد

 

 

نابود كردن كارخانه شهري

100/1000

نابود كردن يك كارخانه شهري

كشور به طور خودكار يك كارخانه از دست خواهد داد

 

نابود كردن مراکز هوايي

75/1000

نابود كردن هواپيما هاي دشمن .

كشور حد اكثر   1% از مجموع هواپيما ها را از دست ميدهد

 

حمله به مراكز مخابرات

125/1000

كشتن جاسوسهاي دشمن .

كشور حد اكثر  5% از جاسوس ها را از دست خواهد داد.

 

نابود كردن موشكهاي بالستیک

150/1000

نابود كردن موشكهاي بالستیک

كشور حد اكثر  1% از موشكهاي بالستیک خود را از دست میدهد .

 

خراب كردن ماهواره ها

125/1000

خراب كردن ماهواره

كشور حد اكثر

1% ماهواره ها را از دست میدهد

 

خراب كردن اقتصاد بين المللي

200/1000

نابود كردن بانكهاي دشمن

 كشور حد اكثر 10%  پولهایش را از دست میدهد

 

دزديدن پول

150/1000

دزديدن پول از كشور دشمن

حد اكثر 5% از پول ها را از دست میدهد .

 

دزديدن سلاح ها

100/1000

دزديدن سلاح ها از مرکز فرماندهی

كشور حد اكثر 2% یکی از این سلاحها را از دست میدهد.

 هواپيما. كشتي . زيردريايي

 

 ايحاد اختلاف

75/1000

خنثي كردن ارتش دشمن تا فرار كنند

كشور حد اكثر 10% از سربازها را از دست بدهد

 

جاسوسي

500/1000

جاسوسي كردن كشور دشمن

فقط ميتونيد يك نوع از اطلاعات كشور را ببينيد

.

حمله بزرگ جاسوسها

50/1000

هجوم بزرگ جاسوسها روي مواضع گوناگون دشمن.

** براي اين كار به 100 جاسوس نياز داريد

اگر خواستيد موفق تر بشيد بايد 200 جاسوس داشته باشيد

حد اکثر تلفات

·      5% جاسوس

·      * 1% هواپيما

·      * 1%موشك

·      * 1% ماهواره

 

عمليات ماهواره اي

درجه موفقيت

توصيف

نتايج در حال موفقيت عمليات

 

جاسوسي كردن روي ارتش

200/1000

جاسوسي كردن روی كشور دشمن

ميتونيد همه اطلاعات فهرست اصلي را ببينيد

 

جاسوسي كردن روي كارخانه ها

200/1000

جاسوسي كردن روي كارخانه هاي دشمن

ميتونيد همه كارخانه هاي كشور را ببينيد . تعداد و از چه نوعي

 

 

جاسوسي كردن روي خبرهاي كشور

200/1000

جاسوسي كردن روي خبرهاي دشمن

ميتونيد آخرين 100 حادثه روی داده اين كشور را مشاهده كنيد

جاسوسي كردن از ارتباطات كشور با كشورهاي ديگر

200/1000

جاسوسي كردن روي ارتباطات كشور

ميتونيد آخرين 25  پيغامي كه از كشورهاي ديگر دريافت كرده را ببينيد

 

جاسوسي كردن روي تكنلوژي كشور

200/1000

جاسوسي كردن روي تكنلوژي كشور

ميتونيد مراحل پيشرفت تكنلوژي كشور را ببينيد

 

اطاق جنگ

جنگ اصلي ترين راهي هست كه عظمت و قدرت به بازیکن میدهد.ارتش شما ميتواند با انجام  استراتژي هاي متنوع با صدها كشور كه همقدرت شما هستند بجنگد.

مثال: اگر مجموع قدرت شما 1،000،000 باشد شما میتوانید به کشورهایی که قدرتشان ما بین 750،000 که 25% کمتر از قدرت شما و 2،000،000 که 100% قویتر از قدرت شما میباشد حمله کنید.

* در حمله "با تمام قدرت" و "فتح" 25% زمینی که بدست می آورید از بین میرود.

* كشورهايي كه رتبه انها از 1 تا 10  ميتوانند به كشورهايي كه رتبه انها از 1 تا 10 هست حمله كنند

* اگر كشوري به شما حمله كرد شما 24 ساعت فرصت داريد تا از خودتان دفاع كنيد

* بايد بيشتر دقت كنيد چون دشمن شما هم 24 ساعت وقت دارد تا به شما حمله كند

* اگر جنگي را شروع كرديد يك ساعت فرصت داريد به کشور حمله و نابودش كنيد چون اگر تغييري در رتبه انجام شد ديگر نميتونيد به ان كشور حمله كنيد (تغيير رتبه چه كم و چه زياد)

عمليات ارتشي

تعداد چرخش ها

توصيف

 

حمله و فتح

50

این حمله مانند حمله "با تمام قدرت" میباشد با این تفاوت که در این نوع حمله 10% کاخانه های حریف قبل از تخریب رای شما میشود.

 

ارتش خود را به مرز كشور ببريد

1

به دشمن نشان میدهید که قصد حمله دارید.

 

حمله با كل قدرت

10

حمله با كل ارتش به دشمن . حمله شامل : هواپيما . هليكوپتر . كشتي  . زيردريايي .  توپ . موشك ضد هواپيما . تانك . سربازها . و احتمال زيادي هست كه موشكهاي بالستیک و موشکلهای SDI  را نابود کنید با اين گزينه شما ميتونيد زمين و پول دست پيدا كنيد و همه كارخانه ها هم نابود خواهند شد

 

 

حمله با نصف قدرت

7

حمله با نصف قدرت ارتش . حمله شامل : هواپيما . هليكوپتر . كشتي . زيردريايي . و توپ

با اين انتخاب فقط ميتونيد دشمن را تضعبف کنید!

 

حمله كوماندو(فقط سربازها)

4

اين حمله فقط براي دزديدن پول از كشورهاي ديگر هست .سربازهاي شما مقابل سربازهاي دشمن.اگر حمله با موفقيت انجام شد سربازها میتوانند پول دشمن را بدزدند. 

 

بمباران

(فقط با هوا پيما)

2

هواپيماهاي شما براي زدن مراکز نظامی دشمن . شامل همه هواپيماها میشود.هواپيماهاي شما مقابل هواپيماهاي دشمن و موشكهاي ضد هواپيمها هم هواپیماها رو هدف میگیرند

اگر حمله با موفقيت انجام شد دشمن شما موارد زیر  را از دست خواهد داد : سرباز  . توپ . كشتي . موشكهاي بالستیک

 

سد توپخانه (فقط با توپ)

2

توپخانه هاي شما شروع ميكند به زدن توپهای دشمن.توپ خانه مقابل توپ خانه.اگر حمله شما با موفقيت تمام شود نتيجه اش : كشتن سربازهاي دشمن 

 

حمله فرسایشی(فقط هلیکوپترها)

2

هلیکوپترهای شما سعی میکنند به خطوط دفاعی هوایی دشمن نفوظ کنند و کشور دشمن را بمب باران کنند.هلیکوپترهای شما در مقابل موشکهای ضد هواپیمای دشمن.

اگر حمله موفقیت آمیز باشد شما میتوانید موارد زیر را نابود کنید:توپ.تانک و سرباز

 

حمله دریایی(فقط با كشتي)

3

كشتي هاي شما در دريا مانور میدهند و سعی میکنند كه خصوط دفاعی دشمن را بزند.كشتي شما مقابل كشتي و زير دريايي دشمن.اگر حمله شما با موفقيت تمام شد : سربازها و تانكها و توپها دشمن را میتوانید نابود کنید.

 

حمله مخفي(فقط با زيردريايي)

3

زيردريايي هاي شما سعي ميكنند در درياي دشمن مانور دهند تا موشكها را به مركز موشكهاي SDI پرتاب كنند.اگر حمله به موفقيت انجام شود : موشكهاي  SDI دشمن را نابود کرده اید 

 

حمله موشكها(موشكهاي بالستیک)

7

وقتي اين گزينه را انتخاب ميكنيد به يك پنجره جديدي ميرويد كه به شما اجازه ميدهد كلاهك جنگي مناسب را خریدو  پرتاب کنید.

- كلاهك جنگي عادي : ميتواند كارخانه هاي دشمن را نابود كند

- كلاهك جنگي شیمیایی : هر موشكي كه كشور را ميزند ميتواند حتي تا 10,000 سرباز را بكشد

 - كلاهك زيستي : هر موشکی که پرتاب میکنید میتونه تا 1,000,000 پول  و 500 تانك دشمن را نابود کند.

 - كلاهك جنگي هسته اي : ميتواند كارخانه ها و زمين دشمن را نابود كند

* اگر دشمن موشکهای SDI قوی داشته باشد احتمال اینکه موشکهای بالستیک شما به هدف نرسند بسیاز زیاد است.موشكهاي SDI به طور خودكار موشکهای بالستیک را تشخیص و پرتاب میشوند.

موشكهاي MBI : هر موشكي كه كشوري را بزنه ميتوند از 1 تا 15 هليكوپتر و ا تا 50 ماهواره را نابود كند.

 

عقب نشینی سربازها از جلوي مرز

1

عقب نشيني كردن نیروهایت تا پيغامت را براي دشمن بفرستي  

 

حمله به تاسيسات هسته اي

4

1,000 هواپیما از كشور شما سعي ميكنند تاسيسات هسته اي دشمن را بزنند . نسبت موفقيت اين حمله 2.5٪ و اگر هواپيماهاي شما موفق شدند تاسيسات هسته اي را بزنند . دشمن شما گزينه ساخت بمب اتمي را نخواهد داشت 

 

حمله به وسيله زيستي

4

750 هواپيما سعي ميكنند تاسیسات زيستي دشمن تو را بزنند . نسبت موفقيت 5٪ هست . اگر هواپيماهاي شما موفق شدند تاسیسات زيسي حريف را بزنند . دشمنت گزينه مسلح كردن كلاهك جنگي زيستي را نخواهد داشت 

هجوم شیمیایی

4

500 هواپيما صعي ميكنند تاسیسات شیمیایی دشمن را بزنند . نسبت موفقيت زدن تاسیسات شیمیایی 5٪ و اگر هواپيماهاي شما موفق شدند تاسیسات شیمیایی دشمن را بزنند دشمن شما امكان مسلح كردن كلاهك هاي جنگي شیمیایی را نخواهد داشت 

 

 

بمب باران كردن مغناطيسي

4

750 هواپيما سعي ميكنند سلاح مغناطيسي دشمن را بزنندنسبت موفقيت اين عمليات 5٪.اگر موفق شديد دشمن امكان مسلح كردن كلاهك جنگي نيروي مغناظيسي را نخواهد داشت

وضعیت آماده باش

  

اگر متوجه شدید که کشوری میخواهد به شما حمله کند و شما را نابود سازد میتوانید از این گزینه استفاده کنید.

- وضعیت آماده باش در موارد زیر بسیار موثر است:

* حمله با كل قدرت

* حمله با نصف قدرت

* حمله كوماندوها

* بمباران

* حمله توپها

* تضعیف مواضع دشمن (هلیکوپترها)

* حمله دريايي

* حمله زيردريايي ها

** وضعیت آماده باش محدودیت زمانی دارد و شما در بخش خبرها میتوانید مدت زمان باقی مانده را ببینید.

** وقتي جاسوس ها را به كشور دشمن ميفرستي خواهيد ديد كه دشمن شما تا چه حد امادگي دارد.

** وضعیت آماده در دفاع كردن کاربرد دارد هيچ تاثیری درحال حمله كردن به كشور ديگري ندارد

- نکات مثبت و منفی استفاده از وضعیت آماده باش:

نکات مثبت

* اگر از آماده باش استفاده كرديد . همه سلاحهاي شما در 3 روز متوالي يا 72 ساعت متوالي 2 برابر خواهد شد

مثلا : اگر 1000 سرباز و 200 تانك و 100 هواپيما بعد از استفاده از امادگي برتر 2000 سرباز و 200 تانك و 200 هواپيما خواهيد داشت

* اگر تكنلوژي داشته باشيد هم وضعیت آماده باش حساب خواهد شد

 مثلا : اگر 1000 سرباز و 200 تانك و 100 هواپيما و تكنلوژي level 1 داشته باشید بعد از امادگي برتر 2200 سرباز و 400 تانك و 200 هواپيما خواهيد داشت و تکنولوپی شما نیز به level 2 خواهد رسید.

نکات منفی

* هر وقتي كه آماده باش را فعال  كرديد به مدت 4 روز متوالي كارخانه هاي صنعتی تعطيل خواهند شد(در سازمان بين الملل يك تصميم خواهد بود با این متن  : كشور (اسم كشورت) يك درخواستي كرد كه اسلحه اين كشور(كشورت خودت) را انحلال كند

* حداكثر فعاليت امادگي برتر 15٪ از كل قدرت هست. اين يعني اگر قدرت كلي كشورت 1.000.000 هست پس قيمت فعال کردن  وضعیت آماده باش   150.000 هست

(اگر پول كافي نداشته ايد نميتوانيد امادگي برتر را فعاليت كنيد)