فرمانده جهان
بازكشت
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

 

فروش اسلحه

 

در اينجا سلاحهايي كه خريديد يا ساختيد را  ميتونيد بفروشيد

 

اگر سلاحها را فروختيد . به بازار سياه ميرود و پولش را به دست خواهيد اورد . جدا از اينكه در بازار سياه فروخته شود يا نه

 

يادتان باشد كه كشورها ميتونند سلاحها را بخرند بر حسب نوع حكومت كشورت

 

* ميتونيد فقط 7 نوع سلاح همزمان در بازار سياه بذاريد . و اگر كسي سلاح شما را نخريد نميتونيد سلاح ديگري را بفروشيد و بايد منتظر بمانيد تا كسي سلاح شما را بخرد

 

* اگر اسلحه را در مدت 7 روز فروخته نشد . سلاح از بازار سياه پاك خواهد شد

 

قيمت ثابت و حسابش :

 

قيمت ثابت + سطح تكنلوژي = قيمت

 

 

 

امكانات فروش

وقتي ميخواهيد سلاحي را بفروشيد يك صفحه جديدي باز ميشود كه نشان ميدهد چه سلاحهايي را ميتونيد بفروشيد

 

ميتونيد انتخاب كنيد كه چه تعدادي از اسلحه را ميخواهيد بفروشيد

 

* به تعدادي كه داريد مربوط ميشود

 

1 - امكانات 1 = فروش از 1 تا 250 سلاح

 

2 - امكانات 2 = همه را بفروشيد

 

اگر سلاحها را فروختيد سربازهايي كه روي سلاحها كار ميكردند . شهروند خواهند شد

 

سلاحهايي وجود دارد با عنوانهاي ديگري مثل هواپيماها و هليكوپترها و كشتي ها

 

اگر روي سلاحها وارد شديد امكانات انتخاب اسلحه ديگري هم هست مثلا در هواپيماها . هواپيماهايي وجود دارد مثل هواپيماهاي جنگي . هواپيماهاي پرتاب كننده بمب . هواپيماهاي حمل و نقل و غيره

 

اين كار به 2 چرخش نياز دارد