فرمانده جهان
بازكشت
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

 

پيوستگي ها

در اينجا ميتونيد يك پيوستگي بسازيد يا فقط به يك پيوستگي بپيونديد

اگر يك پيوستگي جديدي ساختيد شما فرمانده اين پيوستگي خواهيد بود و ميتونيد اطلاعات اين پيوستگي را تغيير كنيد يا بازيكنان را اخراج كنيد

براي حمايت بيشتر پيوستگي شما . هر كسي كه بخواهد به پيوستگي وارد شود بايد كلمه رمز وارد كند تا بتوند وارد شود و البته ميتونيد براي ورود بازيكنان به پيوستگي بدون كلمه رمز هم ميتونيد بذاريد

اگر به يك پيوستگي وارد شديد امكان دارد فقط بعد از گذشت 3 روز ان را ترك كنيد . حد اقل وارد شدن به يك پيوستگي 3 روز هست

* فرمانده پيوستگي ميتونه قضيه اورژانسي اعلام كند (هر بازيكني در پيوستگي هست اين نامه را دريافت خواهد كرد و بايد در اسرع وقت با فرمانده تماس بگيرد) اين پيغام بعد از 3 روز پاك خواهد شد

 * ميتونيد اطلاع داشته باشيد كه همپيوستگي هاي شما انلاين هستند يا نه

سبز = انلاين هست

قرمز = انلاين نيست

اسم پيوستگي

اسم پيوستگي حداكثر بايد 7 حرف باشد/رقم يا حروف

ميتونيد يك توصيف براي پيوستگي بذاريد و اگر شما فرمانده پيوستگي بوديد ميتونيد يك پرچم براي پيوستگي بذاريد

گشتن از يك پيوستگي

ميتونيد يك پيوستگي را از اسم او گشت كنيد يا ميتونيد اسمهاي همه پيوستگي ها را ببينيد و به پيوستگي دلخواه وارد شويد

محدوديتهاي پيوستگي ها

* ميتونيد به همان پيوستگي كه ترك كردي بعد از 3 روز به او بپيونديد

* اگر فرمانده پيوستگي بازي را باخت . پيوستگي حذف خواهد شد