דף הוראות ראשי למשחק מנהיגי עולם
חזרה לאחור
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian

הסבר על הלחימה במשחק

מלחמה במורדים

כמה נקודות חשובות:

* אם תכשל במתקפה אזרחים רבים יצטרפו למורדים ולמטרה שלהם. (תלוי בסוג הממשל שבחרת)

* המורדים במדינה שלך מאומנים בדיוק כמו החיילים שלך והם שווים להם ברמה הטכנולוגית.

* כל שלב של טכנולוגיה נגד מורדים יגדיל את הסיכויים של המפקדים שלך להצליח בקרב.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות החיילים שאיתם אתה תוקף + כמה שלבי טכנולוגיה נגד מורדים ברשות המדינה שלך.

* כל שלב טכנולוגי מעלה את האחוזים לניצחון ב-1%

חישוב הקרב עם המורדים

* אם מספר החיילים שלך שווה למספר המורדים, אז הסיכויים שלך לנצח בקרב עומדים על 30%.

* אם מספר החיילים שלך פי 1 וקצת יותר ממספר המורדים, אז הסיכויים שלך לנצח בקרב עומדים על 37%.

* אם מספר החיילים שלך פי 2 וקצת יותר ממספר המורדים, אז הסיכויים שלך לנצח בקרב עומדים על 55%.

* אם מספר החיילים שלך פי 3 או פי 4 יותר ממספר המורדים, אז הסיכויים שלך לנצח בקרב עומדים על 80%.

* אם מספר החיילים שלך פי 5 עד פי 9 יותר ממספר המורדים, אז הסיכויים שלך לנצח בקרב עומדים על 95%.

* אם מספר החיילים שלך יותר מפי 9 ממספר המורדים, אז הצבא שלך ינצח בלי אבדות בכלל!

* אם מספר המורדים פי 1 וקצת יותר ממספר החיילים התוקפים, אז הסיכויים שלך לנצח בקרב עומדים על 20%.

* אם מספר המורדים פי 2 יותר ממספר החיילים התוקפים, אז הסיכויים שלך לנצח בקרב עומדים על 10%.

* אם מספר המורדים פי 3 או פי 4 יותר ממספר החיילים התוקפים, אז הסיכויים שלך לנצח בקרב עומדים על 5%.

* אם מספר המורדים פי 5  או יותר ממספר החיילים התוקפים, אז תפסיד בקרב!

 

פעולת קומנדו

כמה נקודות חשובות:

* אם רשום לכם שרק 50 חיילים משתתפים בקרב אז זה יהיה קרב של 50 חיילים מול 50 חיילים של האויב.

* סיכויי ההצלחה בקרב של התוקף תלויים בכמות חיילי האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* אם לצד המגן יש עד 1000 חיילים אז יתווסף לו שלב טכנולוגי 1

* אם לצד המגן יש עד 5000 חיילים אז יתווספו לו 2 שלבים טכנולוגים

* אם לצד המגן יש עד 10000 חיילים אז יתווספו לו 3 שלבים טכנולוגים

* אם לצד המגן יש עד 25000 חיילים אז יתווספו לו 4 שלבים טכנולוגים

* אם לצד המגן יש עד 50000 חיילים אז יתווספו לו 5 שלבים טכנולוגים

* אם לצד המגן יש עד 100000 חיילים אז יתווספו לו 6 שלבים טכנולוגים

* אם לצד המגן יש עד 250000 חיילים אז יתווספו לו 7 שלבים טכנולוגים

* אם לצד המגן יש עד 500000 חיילים אז יתווספו לו 8 שלבים טכנולוגים

* אם לצד המגן יש עד 1000000 חיילים אז יתווספו לו 9 שלבים טכנולוגים

* אם לצד המגן יש עד 2000000 חיילים אז יתווספו לו 10 שלבים טכנולוגים

* אם לצד המגן יש יותר מ-2000000 חיילים אז יתווספו לו 20 שלבים טכנולוגים

חישוב הקרב עם חיילי הקומנדו

* אם הטכנולוגיה של החיילים שלך שווה לטכנולוגיה של האויב, אז הסיכויים שלך לנצח בקרב עומדים על 30%.

* אם הטכנולוגיה של החיילים שלך פי 1 וקצת יותר מהטכנולוגיה של האויב, אז הסיכויים שלך לנצח בקרב עומדים על 37%.

* אם הטכנולוגיה של החיילים שלך פי 2 וקצת יותר מהטכנולוגיה של האויב, אז הסיכויים שלך לנצח בקרב עומדים על 55%.

* אם הטכנולוגיה של החיילים שלך פי 3 או פי 4 יותר מהטכנולוגיה של האויב, אז הסיכויים שלך לנצח בקרב עומדים על 80%.

* אם הטכנולוגיה של החיילים שלך פי 5 עד פי 9 יותר מהטכנולוגיה של האויב, אז הסיכויים שלך לנצח בקרב עומדים על 90%.

* אם הטכנולוגיה של החיילים שלך פי 9 ויותר מהטכנולוגיה של האויב, אז הצבא שלך ינצח בלי אבדות בכלל!

* אם הטכנולוגיה של האויב פי 1 וקצת יותר מהטכנולוגיה של החיילים שלך, אז הסיכויים שלך לנצח בקרב עומדים על 20%.

* אם הטכנולוגיה של האויב פי 2 יותר מהטכנולוגיה של החיילים שלך, אז הסיכויים שלך לנצח בקרב עומדים על 10%.

* אם הטכנולוגיה של האויב פי 3 או פי 4 יותר מהטכנולוגיה של החיילים שלך, אז הסיכויים שלך לנצח בקרב עומדים על 5%.

* אם הטכנולוגיה של האויב פי 5  ויותר מהטכנולוגיה של החיילים שלך, אז תפסיד בקרב!

 

פעולות מלחמה מוגבלות אחרות

* אם אנחנו מציינים שרק מספר מסוים של כלי נשק או חיילים משתתפים בקרב אז זה יהיה מול מספר זהה של חיילים של האויב ורק הכמות שיש לאויב ודירוג הטכנולוגי הם יקבעו אם תנצחו או תפסידו בקרב.

 

תקיפות מוגבלות יכולות להיות מושפעות גם מהכמות של האויב.

בגלל שבמציאות ככול שיש לאויב יותר יחידות צבא כך יש סיכוי גבוהה יותר שהם יופיעו בקרב.

לדוגמא של תוספות לאויב בהפצצה

אם לאויב יש 100 מטוסים או פחות אז ישתתפו רק מה שיש לו.

אם לאויב יש בין 100 ל-200 מטוסים ישתתפו בקרב 110 מטוסים של האויב.

אם לאויב יש בין 200 ל-500 מטוסים ישתתפו בקרב 115 מטוסים של האויב.

אם לאויב יש בין 500 ל-1000 מטוסים ישתתפו בקרב 120 מטוסים של האויב.

אם לאויב יש בין 1000 ל-2000 מטוסים ישתתפו בקרב 125 מטוסים של האויב.

אם לאויב יש בין 2000 ל-5000 מטוסים ישתתפו בקרב 130 מטוסים של האויב.

אם לאויב יש בין 5000 ל-10000 מטוסים ישתתפו בקרב 135 מטוסים של האויב.

אם לאויב יש בין 10000 ל-25000 מטוסים ישתתפו בקרב 140 מטוסים של האויב.

אם לאויב יש בין 25000 ל-50000 מטוסים ישתתפו בקרב 145 מטוסים של האויב.

אם לאויב יש בין 50000 ל-100000 מטוסים ישתתפו בקרב 150 מטוסים של האויב.

אם לאויב יש יותר מ-100,000 מטוסים ישתתפו בקרב 200 מטוסים של האויב.

 

פעולות מלחמה לא מוגבלות

* אם רשום לכם מינימום 48 מטוסי קרב לדוגמא ויש לכם 100 מטוסים אז כל ה-100 מטוסי קרב משתתפים בקרב וזה יהיה מול כל הצבא של האויב.

דוגמא לחישוב טכנולוגי במשחק

אם יש לך 10,000 חיילים עם שלב טכנולוגי 3, המחשב יחשב זאת שיש לך 30,000 חיילים.
אם היה לך שלב טכנולוגי 4, אז המחשב היה מחשב זאת שיש לך 40,000 חיילים וכו'...
כמות שיש לכם * שלב טכנולוגי = סך הכל כוח שיש לכם במתקפה.

חישוב קרבות

החישוב של הקרבות באופן כללי מתבצע בצורה הבאה:

* אם הצבא שלך שווה בכוחו לצבא של האויב שלך, אז הסיכויים שלך לנצח בקרב עומדים על 30%.

* אם לצבא שלך יש פי 1 וקצת יותר מהכוח של הצבא של האויב שלך, אז הסיכויים שלך לנצח בקרב עומדים על 55%.

* אם לצבא שלך יש פי 2 וקצת יותר מהכוח של הצבא של האויב שלך, אז הסיכויים שלך לנצח בקרב עומדים על 80%.

* אם לצבא שלך יש יותר מפי 3 מהכוח של הצבא של האויב שלך, אז הצבא שלך ינצח בלי אבדות בכלל!

* אם לאויב שלך יש פי 1 וקצת יותר מהכוח של הצבא שלך, אז הסיכויים שלך לנצח בקרב עומדים על 20%.

* אם לאויב שלך יש פי 2 יותר מהכוח של הצבא שלך, אז הסיכויים שלך לנצח בקרב עומדים על 10%.

* אם לאויב שלך יש יותר מפי 3 מהכוח של הצבא שלך, אז תפסיד בקרב עם אבדות קשות מאוד ולא תגרום נזק לאויב שלך בכלל!

להזכיר לכם אנחנו מחשבים בגודל הצבא את הטכנולוגיה. (ראה דוגמא לחישוב טכנולוגי)