דף הוראות ראשי למשחק מנהיגי עולם
חזרה לאחור
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian

חדר מלחמה

לוחמה בין מדינות היא הדרך העיקרית להשגת גדולה בין השחקנים.

באפשרותך לבצע מתקפות ע"י שימוש במספר רב של אסטרטגיות וטקטיקות תקיפה.

כל קרב תלוי בפעולות שלך ובפעולות של מדינת האויב.

 

מלחמה במורדים

אופציה זו מאפשרת לך לתקוף את המורדים במדינה שלך בניסיון להשמיד אותם.

אם תצליח במשימה רבים מהמורדים יהרגו בקרב והמדינה שלך תהיה מוגנת לזמן מה מפני המורדים וההשפעה שלהם.

אם תכשל במתקפה אזרחים רבים יצטרפו למורדים ולמטרה שלהם. (תלוי בסוג הממשל שבחרת)

הכוח של המורדים – המורדים במדינה שלך מצוידים ברובים ואקדחים תוצרת בית. הם מאומנים בדיוק כמו החיילים שלך והם שווים להם ברמה הטכנולוגית.

 

דרישות למתקפה

50 תורים + מינימום 1000 חיילים. (באפשרותך לשלוח יותר חיילים לקרב)

טכנולוגיה נגד מורדים – כל שלב של טכנולוגיה יגדיל את הסיכויים של המפקדים שלך להצליח בקרב נגד המורדים.

סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות החיילים שאיתם אתה תוקף + כמה שלבי טכנולוגיה נגד מורדים ברשות המדינה שלך.

 

אסירים

חלון זה מראה לך כמה אסירים נמצאים בבתי הכלא במדינה שלך.

באפשרותך לשחרר את האסירים כאשר על כל אסיר שתשחרר תקבל 1,000,000 כסף מהבנק העולמי.

תוכל להתחיל לשחרר אסירים רק אם יהיו לך 100 אסירים בבית הכלא ואז כל ה-100 או יותר ישוחררו.

 

הרג אזרחים

אם תקפת והרגת אזרחים לאויב אז תקבל עונש מהאומות המאוחדות באופן אוטומטי.

אם בצעת תקיפה ולא היו הרוגים אזרחים אז לא תקבל עונש מהאומות המאוחדות.

 

פעולות מלחמה

* יכולים להיות עד 7 פעולות מלחמה מהמדינה שלך נגד אותה מדינה.

* יש לזכור שפעולה קטנה יכולה להתגלגל למלחמה כוללת לכן היו זהירים.

* לכל פעולה יש דרישות ולכן חשוב לקרוא את הדרישות לאותה פעולה.

* פעולות המלחמה שאתה מבצע יכולות להשפיע על היחסים שלך עם העולם כולו ואף להגביל אותך ברכישות מהשוק העולמי או מהאו"ם.

* באפשרותך לבחור פעולה אחת נגד אותה מדינה ואחרי שתקפת המדינה שלך תהיה במצב מגננה בו רק האויב יוכל לבחור אם להגיב או לא למתקפה שלך.

* כל פתיחת חלון מתקפה לוקחת 10 תורים.

 

הטלפון האדום

יראה לך את האויב שלך ויאפשר לך ליצור קשר לפני הסלמה נוספת.

פעולות אפשריות

כאשר יש חלון מתקפה פתוח אז יופיע לך הכפתור הזה שהוא יאפשר לך לבחור בפעולות מלחמה שברצונך לנקוט.

 

חוקים לפתיחת חלון מלחמה

1. אתה לא יכול לפתוח חלון מלחמה על מדינה שנמצאת בברית שלך.

2. אתה לא יכול לפתוח חלון מלחמה על מדינה חדשה שרק הוקמה. (24 השעות הראשונות בלבד)

3. אתה לא יכול לפתוח חלון מלחמה על שחקן שמשחק מהמחשב\רשת שלך או אם המערכת מזהה חשד כלשהו אז היא תקשר בין המדינות שלכם ולא תאפשר לכם לתקוף במשך 14 יום.

4. אתה לא יכול לפתוח חלון מלחמה על שחקן שכבר נפתח חלון מלחמה עליו ממדינה שמשחקת מהמחשב\רשת שלך. (במשך 14 יום)

5. אתה לא יכול לפתוח חלון מלחמה על מדינה שהכוח הכללי שלה גדול משלך ב-33%.

(יש שינוי בנושא זה רק בתקיפות של נושאות מטוסים\מסוקים)

6. אתה לא יכול לפתוח חלון מלחמה על מדינה שהכוח הכללי שלה קטן משלך ב-25%.

(יש שינוי בנושא זה רק בתקיפות של נושאות מטוסים\מסוקים)

7. אתה לא יכול לפתוח חלון מלחמה על שחקן שנמצא במצב חופשה, אבל אם החלון פתוח אז אתה יכול לתקוף אותו למרות שהוא בחופשה!

8. מדינות בדרוגים 1-10 יכולות להתקיף רק מדינות בדרוגים 1-10 בלי קשר לכוח הכללי.

9. כל המדינות יכולות להתקיף את המדינות בדרוגים 1-10 בלי קשר לכוח הכללי.

10. אם תקפת מדינה אז למדינת האויב תהיה אפשרות לתגובה עד שחלון הזמן נסגר. (כאשר האויב מגיב אז לך תהיה האפשרות תגובה)

 

פעולת קומנדו

פעולה זו תפתח חלון תקיפה של 24 שעות בו תוכל לשלוח חיילי קומנדו לפעול בעומק שטח באויב.

פעולות אפשריות לתוקף ולנתקף:

* כל פעולה דורשת 5 תורים

* אתה צריך שהיו ברשותך 50 חיילי קומנדו עם דרוג טכנולוגי 5 ומעלה.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות חיילי האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

1. פגע בבסיסי האויב – חיילי הקומנדו שלך יפשטו עם לילה על בסיסי האויב בניסיון לחבל ולהשמיד כמה שיותר טנקים ורכבים ממוגנים.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להרוס 0-50 טנקים+  0-50 רכבים ממוגנים.

2. לכוד את המפקד – חיילי הקומנדו שלך ינסו לחטוף מפקד בדרגה גבוהה וינסו להוציא ממנו מידע חשוב.

* אם המשימה מוצלחת אז המפקד שחטפת יספר לך כמה אזרחים מגויסים נמצאים בצבא האויב וכמה אזרחים ומורדים נמצאים במדינה.

3. משימת הצלה – חיילי הקומנדו שלך ינסו לחלץ מהכלא של האויב אסירים. (כל האסירים שבבית הכלא ישוחררו)

* אם המשימה מוצלחת אז כל האסירים ישוחררו מהכלא של האויב והם יפכו להיות אזרחים במדינה שלך.

4. לכוד משלוח סיוע – חיילי הקומנדו שלך ינסו ללכוד ספינת משא ולקחת את המשאבים של אותו משלוח.

* אם המשימה מוצלחת אז כל המשאבים באותו משלוח יעברו למדינה שלך + כל הספינות משא יושמדו.

5. משימת חיפוש והשמד – חיילי הקומנדו שלך מצוידים עם רובי צלפים ינסו לבצע מארב מתוכנן לפטרול של האויב.

* אם המשימה מוצלחת אז יכולים להיהרג 0-250 חיילי אויב.

6. אני רוצה אותם בחיים – חיילי הקומנדו שלך ינסו לבצע מארב מתוכנן לפטרול של האויב, כאשר הם ינסו לשבות כמה שיותר חיילי אויב.

* אם המשימה מוצלחת אז החיילים שלך יישבו 0-50 אסירים והם יוכנסו לבתי הכלא במדינה שלך.

 

תגובה מוגבלת

פעולה זו תפתח חלון תקיפה של 48 שעות בו תוכל להשתמש בכוח הצבאי שלך נגד מדינת האויב.

פעולות אפשריות לתוקף ולנתקף:

* כל פעולה דורשת 3 תורים

1. הפצצה אווירית – טייסת של מפציצים תנסה להפציץ בסיס ראדארים של האויב.

* דרושים 24 מפציצים + 50 מטוסי קרב לליווי וחיפוי.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות מטוסי הקרב שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להשמיד ולהרוג:

0-2500 חיילים

0-75 טילי הגנה אווירית

0-50 מטוסי קרב

כל הראדארים שברשות האויב יושמדו.

2. הפגזה ארטילרית – חטיבה של ארטילריה תפגיז עמדות של האויב.

* דרושים 100 יחידות ארטילריה.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות הארטילריה שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להשמיד ולהרוג:

0-1000 חיילים

0-100 ארטילריה

3. תקיפה ימית – 3 ספינות קרב ינסו לבצע מארב מתוכנן לספינות קרב של האויב.

* דרושים 3 ספינות קרב.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות הספינות קרב שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להשמיד 0-3 ספינות קרב של האויב.

4. תקיפת מסוקים – 48 מסוקי קרב ינסו לפגוע בכמה שיותר טנקים ורכבים ממוגנים של האויב.

* דרושים 48 מסוקי קרב.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות טילי ההגנה האווירית שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להשמיד:

0-250 טנקים

0-350 רכבים ממוגנים

0-50 טילי הגנה אווירית

5. תקיפת פתע – 3 צוללות ינסו להפתיע את האויב ע"י הטבעה של ספינות אזרחים.

* דרושים 3 צוללות.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות הצוללות שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להרוג 0-5000 אזרחים של האויב.

תגובות בעולם:

* התוקף יושעה מחברות באו"ם ל-7 ימים.

* התוקף לא יכול לרכוש במשך 3 ימים כלי נשק מהשוק העולמי.

6. הפתעה במעמקים – 24 מסוקים נגד צוללות ינסו לפגוע בכמה שיותר צוללות אויב.

* דרושים 24 מסוקים נגד צוללות.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות טילי ההגנה אווירית שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להשמיד 0-7 צוללות אויב.

 

הפצצה

פעולה זו תפתח חלון תקיפה של 24 שעות בו תוכל להשתמש בכוח האווירי שלך כדי להפציץ מטרות במדינת האויב.

פעולות אפשריות לתוקף ולנתקף:

* כל פעולה דורשת 7 תורים

1. מבצע פגאסוס – כל המפציצים שלך יטוסו מעל בסיסים של טילי הגנה אווירית של האויב ויטילו את הפצצות מעליהם בניסיון להשמיד כמה שיותר טילי הגנה אווירית.

* דרושים מינימום 24 מפציצים + 50 מטוסי קרב לליווי וחיפוי.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות מטוסי הקרב שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להשמיד:

0-33% טילי הגנה אווירית

0-1% מטוסי קרב

2. מבצע ג'וקר – כל המפציצים שלך יטוסו מעל בסיסים אוויריים של האויב וינסו להשמיד את מטוסי האויב בעודם על הקרקע.

* דרושים מינימום 24 מפציצים + 50 מטוסי קרב לליווי וחיפוי.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות מטוסי הקרב שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להשמיד:

0-1% טילי הגנה אווירית

0-25% מטוסי קרב

0-25% מפציצים

0-25% מטוסי תובלה

0-25% מטוסי ביון

0-25% מטוסי ריגול

0-25% מטוסים ללא טייס

3. מבצע יום שחור – כל המפציצים שלך יטוסו מעל מרכזים טכנולוגים של האויב ויטילו את הפצצות מעליהם בניסיון לעקב מהאויב טכנולוגיות לא רצויות.

* דרושים מינימום 48 מפציצים + 100 מטוסי קרב לליווי וחיפוי.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות טילי ההגנה האווירית שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להשמיד:

0-1% טילי הגנה אווירית

0-1% מטוסי קרב

יכולים להיפגע בין 0-5 שלבים טכנולוגים. (גרעיני, ביולוגי, כימי או אלקטרומגנטי)

4. מבצע מחט – כל המפציצים שלך יטוסו מעל בסיסים צבאיים שחשודים באחסון טילים בליסטים וינסו להשמיד אותם.

* דרושים מינימום 48 מפציצים + 100 מטוסי קרב לליווי וחיפוי.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות טילי ההגנה האווירית שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להשמיד:

0-1% טילי הגנה אווירית

0-1% מטוסי קרב

0-50% טילים בליסטים

5. מבצע בלאקג'ק – כל המפציצים שלך יטוסו מעל בסיסים צבאיים שחשודים באחסון טילים נגד טילים בליסטים וינסו להשמיד אותם.

* דרושים מינימום 48 מפציצים + 100 מטוסי קרב לליווי וחיפוי.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות טילי ההגנה האווירית שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להשמיד:

0-1% טילי הגנה אווירית

0-1% מטוסי קרב

0-50% טילים נגד טילים בליסטים

6. מבצע עיר הגהינום – כל המפציצים שלך יטוסו מעל עיר של האויב ויטילו את הפצצות מעליה, בניסיון להפוך את העיר לגיהינום.

* דרושים מינימום 24 מפציצים + 50 מטוסי קרב לליווי וחיפוי.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות מטוסי הקרב שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להשמיד:

0-1% טילי הגנה אווירית

0-1% מטוסי קרב

0-5000 אזרחים יכולים להיהרג בהפצצה.

תגובות בעולם:

* התוקף יושעה מחברות באו"ם ל-7 ימים.

* התוקף לא יכול לרכוש במשך 3 ימים כלי נשק מהשוק העולמי.

7. מבצע שלום לצבא – כל המפציצים שלך יטוסו מעל בסיסים צבאיים של האויב ויטילו את הפצצות מעליהם בניסיון להשמיד כמה שיותר ציוד צבאי.

* דרושים מינימום 96 מפציצים + 200 מטוסי קרב לליווי וחיפוי.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות טילי ההגנה האווירית שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להשמיד ולהרוג:

0-33% חיילים

0-25% טנקים

0-25% רכבים ממוגנים

0-25% ארטילריה

0-25% טילי הגנה אווירית

8. מבצע חד וחלק – כל מסוקי הקרב שלך יטוסו מעל בסיסים צבאיים של האויב וינסו להשמיד כמה שיותר ציוד צבאי.

* דרושים מינימום 96 מסוקי קרב.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות טילי ההגנה האווירית שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להשמיד ולהרוג:

0-35% טנקים

0-35% רכבים ממוגנים

0-10% ארטילריה

0-10% טילי הגנה אווירית

0-10% ממסוקי הקרב של האויב יושמדו בעודם על הקרקע.

0-10% ממסוקי הנגד צוללות של האויב יושמדו בעודם על הקרקע.

 

כיבוש אדמה

פעולה זו תפתח חלון תקיפה של 48 שעות בו תוכל להשתמש בכוח הצבאי שלך בניסיון לכבוש אדמה.

פעולות אפשריות לתוקף ולנתקף:

* כל פעולה דורשת 25 תורים

1. מבצע לכיבוש הגבעה הבאה – 48 מסוקי תובלה עמוסים בחיילים, שאותם הם ינסו להצניח מעל הגבעה הקרובה לגבול שלך והחיילים ינסו להחזיק ולכבוש את הגבעה.

* דרושים 48 מסוקי תובלה + 1000 חיילים.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות החיילים וטילי ההגנה האווירית שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* 1,000 חיילים שלך מול 1,000 חיילים של האויב כאשר בדרך יכולים להפיל את מסוקי התובלה טילים נגד מטוסים של האויב.

שלבי מתקפה:

שלב 1 - המסוקים מנסים להצניח את החיילים מעל הגבעה בניסיון להימלט מטילי ההגנה האווירית של האויב.

שלב 2 - החיילים מנסים לכבוש את הגבעה.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להשמיד ולכבוש:

0-500 חיילים

0-50 טנקים

0-100 רכבים ממוגנים

0-50 ארטילריה

0-1% מהאדמה הפנויה של האויב תיכבש ותוחזק ע"י החיילים שלך.

2. מבצע לכיבוש ראש הגבעה – 48 מטוסי תובלה עמוסים בחיילים מוצנחים, שאותם הם ינסו להצניח על ראש הגבעה הקרובה לגבול שלך והחיילים ינסו להחזיק ולכבוש את הגבעה.

* דרושים 48 מטוסי תובלה + 2500 חיילים עם רמת דירוג טכנולוגי 3.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות החיילים וטילי ההגנה האווירית שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* 2,500 חיילים שלך מול 2,500 חיילים של האויב כאשר בדרך יכולים להפיל את מטוסי התובלה טילים נגד מטוסים של האויב.

שלבי מתקפה:

שלב 1 - המטוסים מנסים להצניח את החיילים מעל ראש הגבעה ומנסים במהירות להימלט מטילי ההגנה האווירית של האויב.

שלב 2 - החיילים מנסים לכבוש את הגבעה.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להשמיד ולכבוש:

0-1250 חיילים

0-100 טנקים

0-200 רכבים ממוגנים

0-100 ארטילריה

0-3% מהאדמה הפנויה של האויב תיכבש ותוחזק ע"י החיילים שלך.

3. מבצע בעיטה מהירה – 500 רכבים ממוגנים עמוסים בחיילים ינסו להרחיב את הגבול שלך על חשבון האויב.

* דרושים 500 רכבים ממוגנים + 10,000 חיילים.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות החיילים והרכבים ממוגנים שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* 10,000 חיילים שלך מול 10,000 חיילים של האויב כאשר בדרך נלחמים הרכבים הממוגנים שלך מול הרכבים הממוגנים של האויב בכמות זהה.

שלבי מתקפה:

שלב 1 – הרכבים ממוגנים מנסים לחדור לשטח האויב ולהוריד את החיילים בקרבת הגבול והמטרה כאשר הם נלחמים ברכבים ממוגנים של האויב.

שלב 2 - החיילים מנסים לכבוש את שטח בקרבת הגבול.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להשמיד ולכבוש:

0-5000 חיילים

0-200 טנקים

0-500 רכבים ממוגנים

0-200 ארטילריה

0-7% מהאדמה הפנויה של האויב תיכבש ותוחזק ע"י החיילים שלך.

4. מבצע סערה בים – כל ספינות הקרב שלך יפלשו לגבול הימי של האויב בניסיון לכבוש רצועת ים.

* דרושים מינימום 200 ספינות קרב עם מינימום דירוג טכנולוגי 50.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות הצוללות שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

שלבי מתקפה:

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להשמיד ולכבוש:

0-20%  צוללות

0-10% מרצועת הים הפנויה של האויב תיכבש ותוחזק ע"י הספינות שלך.

 

תקיפה בליסטית

פעולה זו תפתח חלון תקיפה של 72 שעות בו תוכל להשתמש בכוח הבליסטי שלך בניסיון לפגוע באויב.

פעולות אפשריות לתוקף ולנתקף:

* כל פעולה דורשת 10 תורים

* מינימום 50 טילים בליסטים לכל שיגור.

* הדרוג הטכנולוגי של הטיל בליסטי = אחוזי הדיוק פגיעה של הטיל.

לדוגמא: 100 טילים בליסטים עם דרוג טכנולוגי 3 משוגרים לעבר האויב רק 3 מתוכם יצליחו להגיע ליעד ומשם זה תלוי בהגנות טילים נגד טילים של האויב האם הטילים יפגעו כן או לא.

* סיכויי ההצלחה תלויים בכמות טילים נגד טילים בליסטים שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

1. הפעל את הקוד – העונש – שיגור טילים בליסטים בעלי ראש נפץ רגיל על אזור תעשייתי של האויב.

* אם הטילים מצליחים לחדור את ההגנות של האויב אז כל טיל יכול להרוס מפעל אחד.

* אם מפעל נפגע אז האדמה תחזור להיות אדמה פנויה והאויב יוכל להשתמש בה שוב.

2. הפעל את הקוד – אזהרת נשר – שיגור טילים בליסטים בעלי ראש נפץ רגיל על אזור עירוני של האויב.

* אם הטילים מצליחים לחדור את ההגנות של האויב אז כל טיל יכול להרוג 0-50 אזרחים.

תגובות בעולם:

* התוקף יושעה מחברות באו"ם ל-7 ימים.

* התוקף לא יכול לרכוש במשך 3 ימים כלי נשק מהשוק העולמי.

3. הפעל את הקוד – ציפורני נמר – שיגור טילים בליסטים בעלי ראש נפץ כימי על בסיסים צבאיים של האויב.

* אם הטילים מצליחים לחדור את ההגנות של האויב אז כל טיל יכול להרוג 0-500 חיילי אויב.

תגובות בעולם:

* התוקף יושעה מחברות באו"ם ל-14 ימים.

* התוקף לא יכול לרכוש במשך 3 ימים כלי נשק מהשוק העולמי.

4. הפעל את הקוד – נשיכת כריש – שיגור טילים בליסטים בעלי ראש נפץ כימי על ערים של האויב.

* אם הטילים מצליחים לחדור את ההגנות של האויב אז כל טיל יכול להרוג 0-1,000 אזרחים.

תגובות בעולם:

* התוקף יושעה מחברות באו"ם ל-14 ימים.

* התוקף לא יכול לרכוש במשך 7 ימים כלי נשק מהשוק העולמי.

5. הפעל את הקוד – ראש קטן – שיגור טילים בליסטים בעלי ראש נפץ ביולוגי על בסיסים צבאיים של האויב.

* אם הטילים מצליחים לחדור את ההגנות של האויב אז כל טיל יכול להרוג 0-1,000 חיילי אויב.

תגובות בעולם:

* התוקף יושעה מחברות באו"ם ל-21 ימים.

* התוקף לא יכול לרכוש במשך 7 ימים כלי נשק מהשוק העולמי.

6. הפעל את הקוד – ראש גדול – שיגור טילים בליסטים בעלי ראש נפץ ביולוגי על ערים של האויב.

* אם הטילים מצליחים לחדור את ההגנות של האויב אז כל טיל יכול להרוג 0-10,000 אזרחים.

תגובות בעולם:

* התוקף יושעה מחברות באו"ם ל-21 ימים.

* התוקף לא יכול לרכוש במשך 14 ימים כלי נשק מהשוק העולמי.

7. הפעל את הקוד – שלום לחשמל – שיגור טילים בליסטים בעלי ראש נפץ אלקטרומגנטי על ערים של האויב.

* אם הטילים מצליחים לחדור את ההגנות של האויב אז כל המפעלים של האויב לא יעבדו במשך 5 ימים.

תגובות בעולם:

* התוקף יושעה מחברות באו"ם ל-14 ימים.

8. הפעל את הקוד – שלום לייצור – שיגור טילים בליסטים בעלי ראש נפץ אלקטרומגנטי על בסיסים צבאיים של האויב.

* אם הטילים מצליחים לחדור את ההגנות של האויב אז האויב לא יוכל לייצר כלי נשק במשך 5 ימים.

תגובות בעולם:

* התוקף יושעה מחברות באו"ם ל-14 ימים.

9. הפעל את הקוד – יום הדין – שיגור טילים בליסטים בעלי ראש נפץ גרעיני על ערים של האויב.

* אם הטילים מצליחים לחדור את ההגנות של האויב אז כל טיל יכול להרוג 0-100,000 אזרחים וכל המפעלים של האויב לא יוכלו לעבוד במשך 5 ימים.

תגובות בעולם:

* התוקף יושעה מחברות באו"ם ל-30 ימים.

* התוקף לא יכול לרכוש במשך 30 ימים כלי נשק מהשוק העולמי.

10. הפעל את הקוד – יום האש – שיגור טילים בליסטים בעלי ראש נפץ גרעיני על בסיסים צבאיים של האויב.

* אם הטילים מצליחים לחדור את ההגנות של האויב אז כל טיל יכול להרוג ולהשמיד:

0-2,000 חיילים

0-25 טנקים

0-25 רכבים ממוגנים

0-25 ארטילריה

0-25 טילי הגנה אווירית

תגובות בעולם:

* התוקף יושעה מחברות באו"ם ל-30 ימים.

* התוקף לא יכול לרכוש במשך 21 ימים כלי נשק מהשוק העולמי.

 

שחרר את האזרחים במדינה

פעולה זו תפתח חלון תקיפה של 72 שעות בו תוכל להשתמש בכוח הצבאי שלך בניסיון לשחרר את המדינה מעריצות ששולטת במדינה.

פעולות אפשריות לתוקף ולנתקף:

* כל פעולה דורשת 30 תורים

* דרישות מינימום כדי להתקיף:

25,000 חיילים

1,000 טנקים

2,500 רכבים ממוגנים

1000 ארטילריה

250 מטוסי קרב

48 מפציצים

100 מסוקי קרב

48 מסוקים נגד צוללות

5 ספינות קרב

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכוח הצבאי שברשות האויב וברמה הטכנולוגית של כלי הנשק שנמצאים ברשותו.

שלבי מתקפה:

שלב 1 – כל המפציצים שלך יקבלו מטרות צבאיות להפצצה בשטח האויב, כל מטוסי הקרב שלך יתנו חיפוי אווירי למפציצים עד שהם יגיעו למטרות. מטוסי הקרב של האויב ינסו להפיל את המפציצים שלך בדרכם וככול שיהיו לך יותר מטוסי קרב כך המפציצים שלך יהיו יותר מוגנים. הנזק שיגרם תלוי בכמות מפציצים שברשותך.

שלב 2 – כל מסוקי הקרב שלך יתקפו מטרות צבאיות בשטח האויב בניסיון להשמיד כמה שיותר ציוד צבאי של האויב לפני הפלישה. האויב היחיד של מסוקי הקרב שלך הם טילי ההגנה האווירית של האויב.

שלב 3 – כל הארטילריה שלך תפגיז עמדות צבאיות של האויב בניסיון לגרום לנזק מריבי. צפוי שהארטילריה של האויב תפגיז בחזרה עמדות שלך.

שלב 4 – כל המסוקים נגד צוללות שלך ינסו להטביע כמה שיותר צוללות אויב כאשר האויב היחיד של המסוקים נגד צוללות הם טילי ההגנה האווירית של האויב. (כמות טילי ההגנה של האויב תהיה זהה לכמות המסוקים נגד צוללות שלך. והיתרון היחיד הוא בטכנולוגיה, למי שיש יותר טכנולוגיה הוא ינצח. הכמות של הטילי הגנה של האויב תלויה גם במידה ויש לו כמות מספקת)

שלב 5 – כל הספינות קרב שלך יפגיזו את החופים של האויב וינסו להטביע ספינות קרב של האויב. צפוי שספינות הקרב של האויב יחזירו אש לעבר הספינות שלך.

שלב 6 – כל מסוקי הקרב של האויב ינסו לפגוע בטנקים שלך לפני שהם פולשים למדינה המגננה היחידה של הטנקים הם מטוסי הקרב שלך. (כמות מטוסי הקרב שלך תהיה זהה לכמות מסוקי הקרב של האויב והיתרון היחיד הוא בטכנולוגיה, למי שיש יותר טכנולוגיה הוא ינצח. הכמות של מטוסי הקרב שלך תלויה גם במידה ויש לך מספיק מטוסי קרב במלאי אחרי השלב תקיפה 1)

שלב 7 – כל הטנקים שלך יפנו לעבר האזור התעשייתי של האויב, כאשר טורי הטנקים של האויב ינסו לעצור את הטנקים שלך מלהגיע ליעדם. אם הטנקים שלך יצליחו להגיע למטרה, אז 0-25% מהמשאבים של האויב יעברו למדינה שלך.

שלב 8 – כל הרכבים ממוגנים שלך יצאו לדרכם כאשר בתוכם יהיו כל החיילים שלך. הרכבים ממוגנים שלך ילחמו בדרכם ברכבים הממוגנים של האויב.

שלב 9 – אם הרכבים הממוגנים שלך יצליחו לגבור על הרכבים ממוגנים של האויב אז החיילים שלך ילחמו מול החיילים של האויב בניסיון לשחרר את האזרחים של המדינה. אם החיילים שלך יצליחו אז 0-25% מהכסף +

0-15% מהאזרחים של האויב יעברו למדינה שלך.

 

מתקפת השמד

פעולה זו תפתח חלון תקיפה של 72 שעות בו תוכל להשתמש בכוח הצבאי שלך בניסיון לפגוע כמה שיותר במדינת היעד.

פעולות אפשריות לתוקף ולנתקף:

* כל פעולה דורשת 50 תורים

* דרישות מינימום כדי להתקיף:

50,000 חיילים

3,000 טנקים

5,000 רכבים ממוגנים

2,000 ארטילריה

750 מטוסי קרב

150 מפציצים

250 מסוקי קרב

48 מסוקים נגד צוללות

5 ספינות קרב

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכוח הצבאי שברשות האויב וברמה הטכנולוגית של כלי הנשק שנמצאים ברשותו.

שלבי מתקפה:

שלב 1 – כל המפציצים שלך יקבלו מטרות צבאיות להפצצה בשטח האויב, כל מטוסי הקרב שלך יתנו חיפוי אווירי למפציצים עד שהם יגיעו למטרות. מטוסי הקרב של האויב ינסו להפיל את המפציצים שלך בדרכם וככול שיהיו לך יותר מטוסי קרב כך המפציצים שלך יהיו יותר מוגנים. הנזק שיגרם תלוי בכמות מפציצים שברשותך.

שלב 2 – כל מסוקי הקרב שלך יתקפו מטרות צבאיות בשטח האויב בניסיון להשמיד כמה שיותר ציוד צבאי של האויב לפני הפלישה. האויב היחיד של מסוקי הקרב שלך הם טילי ההגנה האווירית של האויב.

שלב 3 – כל הארטילריה שלך תפגיז עמדות צבאיות של האויב בניסיון לגרום לנזק מריבי. צפוי שהארטילריה של האויב תפגיז בחזרה עמדות שלך.

שלב 4 – כל המסוקים נגד צוללות שלך ינסו להטביע כמה שיותר צוללות אויב כאשר האויב היחיד של המסוקים נגד צוללות הם טילי ההגנה האווירית של האויב. (כמות טילי ההגנה של האויב תהיה זהה לכמות המסוקים נגד צוללות שלך. והיתרון היחיד הוא בטכנולוגיה, למי שיש יותר טכנולוגיה הוא ינצח. הכמות של הטילי הגנה של האויב תלויה גם במידה ויש לו כמות מספקת)

שלב 5 – כל הספינות קרב שלך יפגיזו את החופים של האויב וינסו להטביע ספינות קרב של האויב. צפוי שספינות הקרב של האויב יחזירו אש לעבר הספינות שלך.

שלב 6 – כל מסוקי הקרב של האויב ינסו לפגוע בטנקים שלך לפני שהם פולשים למדינה המגננה היחידה של הטנקים הם מטוסי הקרב שלך. (כמות מטוסי הקרב שלך תהיה זהה לכמות מסוקי הקרב של האויב והיתרון היחיד הוא בטכנולוגיה, למי שיש יותר טכנולוגיה הוא ינצח. הכמות של מטוסי הקרב שלך תלויה גם במידה ויש לך מספיק מטוסי קרב במלאי אחרי השלב תקיפה 1)

שלב 7 – כל הטנקים שלך יפנו לעבר האזור התעשייתי של האויב, כאשר טורי הטנקים של האויב ינסו לעצור את הטנקים שלך מלהגיע ליעדם. אם הטנקים שלך יצליחו להגיע למטרה, אז 0-50% מהמשאבים של האויב יושמדו + 0-20% מהאדמה הפנויה של האויב תיכבש.

שלב 8 – כל הרכבים ממוגנים שלך יצאו לדרכם כאשר בתוכם יהיו כל החיילים שלך. הרכבים ממוגנים שלך ילחמו בדרכם ברכבים הממוגנים של האויב.

שלב 9 – אם הרכבים הממוגנים שלך יצליחו לגבור על הרכבים ממוגנים של האויב אז החיילים שלך ילחמו מול החיילים של האויב בניסיון. אם החיילים שלך יצליחו אז 0-75% מהכסף של האויב יאבד + 0-25% מהאזרחים של האויב יהרגו במתקפה.

תגובות בעולם:

* התוקף יושעה מחברות באו"ם ל-14 ימים.

* התוקף לא יכול לרכוש במשך 3 ימים כלי נשק מהשוק העולמי.

 

נושאות מטוסים ומסוקים

אם ברשותך נושאת מטוסים או מסוקים אז באפשרותך להעניש מדינות שרחוקות ממך.

כאשר תהיה בעלים של נושאת מטוסים או מסוקים תפתח לך האפשרות לפתיחת חלון מלחמה חדש בשם "התקפה מרחוק" .

* אתה יכול להתקיף מדינה שהכוח הכללי שלה גדול\קטן ב-50% מהכוח הכללי שלך.

* כל רמת טכנולוגיה של נושאת המטוסים תאפשר לך לשלוח 10 מטוסים לתקיפת מטרות בשטח האויב.

* כל רמת טכנולוגיה של נושאת המסוקים תאפשר לך לשלוח 10 מסוקים לתקיפת מטרות בשטח האויב.

פעולה זו תפתח חלון תקיפה של 72 שעות בו תוכל להשתמש ביד הארוכה של הצבא שלך כדי להעניש מדינות שרחוקות ממך.

פעולות אפשריות לתוקף ולנתקף:

* כל פעולה דורשת 10 תורים.

1. המבצע "הפתעה" – טייסת של מפציצים תנסה להפתיע ולהפציץ בסיסים ימיים של האויב.

* דרושים 48 מפציצים + 100 מטוסי קרב לליווי וחיפוי . צריך שיהיה לך אפשרות לשאת את המטוסים הללו בנושאת המטוסים שלך.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות מטוסי הקרב שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להשמיד:

0-250 מטוסי קרב

0-75 ספינות קרב

0-75 ספינות משא

2. המבצע "יד ארוכה" – טייסת של מפציצים תנסה להפציץ את המרכז ריגול אווירי של האויב.

* דרושים 48 מפציצים + 100 מטוסי קרב לליווי וחיפוי . צריך שיהיה לך אפשרות לשאת את המטוסים הללו בנושאת המטוסים שלך.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות מטוסי הקרב שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להשמיד:

0-500 מטוסי קרב

0-100 מטוסי ביון

0-250 מטוסי ריגול

0-750 מטוסים ללא טייס

3. המבצע "פגע בצי הימי" – טייסת של מפציצים תנסה להפציץ הנושאת מטוסים או הנושאת מסוקים של האויב.

* דרושים 48 מפציצים + 100מטוסי קרב לליווי וחיפוי .

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות מטוסי הקרב שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להשמיד:

0-75 מטוסי קרב + 0-50 מטוסי קרב (אם פגעת בנושאת מטוסים)

0-48 מסוקי קרב (אם פגעת בנושאת מסוקים)

0-25 ספינות קרב

0-1 נושאת מטוסים או נושאת מסוקים.

4. המבצע "אדמה חמה" – 72 מסוקי קרב יטוסו מנושאת המסוקים וינסו לפגוע בכמה שיותר טנקים ורכבים ממוגנים של האויב.

* דרושים 72 מסוקי קרב.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות טילי ההגנה האווירית שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להשמיד:

0-750 טנקים

0-1500 רכבים ממוגנים

0-500 טילי הגנה אווירית

5. המבצע "יום של הגיהינום" – 72 מסוקי קרב יטוסו מנושאת המסוקים וינסו לפגוע בכמה שיותר ארטילריה וחיילי אויב.

* דרושים 72 מסוקי קרב.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות טילי ההגנה האווירית שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להשמיד ולהרוג:

0-7000 חיילים

0-750 ארטילריה

6. המבצע "פצצות עומק" – 48 מסוקים נגד צוללות ינסו לפגוע בכמה שיותר צוללות אויב.

* דרושים 48 מסוקים נגד צוללות.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות טילי ההגנה אווירית שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להשמיד 0-48 צוללות אויב.

7. המבצע "זריקת קוביות" – טייסת של מפציצים תנסה להפתיע ולהפציץ בסיסים טכנולוגיים של האויב.

* דרושים 48 מפציצים + 100 מטוסי קרב לליווי וחיפוי . צריך שיהיה לך אפשרות לשאת את המטוסים הללו בנושאת המטוסים שלך.

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות מטוסי הקרב שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להשמיד:

0-100 מטוסי קרב

0-250 טילי הגנה אווירית

יכולים להיפגע בין 0-3 שלבים טכנולוגים מכל סוג שהוא.

8. המבצע "חיסול תרנגולות" נושאות המטוסים שלך ינסו לחסל את נושאות המטוסים\מסוקים של האויב.

דרושים:

7 נושאות מטוסים עם דירוג טכנולוגי 7 ומעלה.

490 מטוסי קרב

* סיכויי ההצלחה שלך תלויים בכמות מטוסי הקרב שברשות האויב וברמה הטכנולוגית שלהם.

* אם המשימה מוצלחת אז באפשרותך להשמיד:

0-21 נושאות מטוסים\מסוקים

0-2100 מטוסי קרב\0-2100 מסוקי קרב.