דף הוראות ראשי למשחק מנהיגי עולם
חזרה לאחור
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

 

מצב חופשה

אם אינך יכול לשחק מסיבה כלשהי אז אנחנו מרשים לך לשים את המדינה שלך במצב חופשה, כך שתוכל מאוחר יותר לחזור ולשחק עם המדינה שלך.

בזמן חופשה מדינות לא יכולות לתקוף אותך או לר גל אחרי המדינה שלך. (אבל אם המרגלים כבר יצאו לדרך אז גם כאשר המדינה שלך בחופשה הם יצליחו לפעול)

* אם יש חלון תקיפה פתוח על המדינה שלך אז עדין יוכלו לתקוף אותך גם אם אתה בחופשה!

* מדינה מתחת לדירוג 100 לא יכולה לצאת לחופשה!

 

חוקים לחופשה

1. שחקן שיוצא לחופשה יכול לקבל את המכסה המקסימאלית של 60 תורים + 60 אדמה כשיחזור. (כמות קבלת התורים והאדמה שתקבל תלויה בזמן שעבר).

2. מתי שברצונך לסיים את החופשה אז פשוט הכנס את השם משתמש והסיסמא והמערכת תוציא את המדינה שלך ממצב חופשה.

3. באפשרותך לצאת לחופשה 3 פעמים בכל חודש. (האיפוס הוא ב-1 לחודש בלילה)

4. באפשרותך לצאת לחופשה רק אם הייתה רגיעה במדינה שלך במשך 24 שעות. (הכוונה היא שלא הופיעו חדשות מלחמה\ריגול במדינה שלך במשך 24 שעות או אם אין הצעה\החלטה באומות המאוחדות נגד\בעד המדינה שלך ואז תהיה האופציה לצאת לחופשה זמינה.

*

5. אם לא תיכנס למדינה שלך במשך 90 יום אז המדינה תמחק באופן אוטומטי.

6. אם נכנסת למדינה שלך אחרי חופשה, אז תוכל לצאת לחופשה שוב פעם רק אחרי 24 שעות.

7. חודש אחרון למשחק לא יכולים לצאת לחופשה במשחק וכל מי שבחופשה לא יהיה עוד בחופשה.