דף הוראות ראשי למשחק מנהיגי עולם
חזרה לאחור
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

משימות סיור אווירי

מסך זה יאפשר לך לשלוח מטוסים שונים למשימות ריגול מעל שטח האויב.

האויב ידע ששלחת מטוס ריגול מעל המדינה שלו רק במידה והמשימה נכשלה.

מטוס ללא טייס (UAV)

במשימה בה אתה שולח מטוס ללא טייס מעל שטח האויב תוכל לגלות אינפורמציה חשובה על כלי הנשק אחד  שברשות האויב.

לדוגמא: לאויב יש 300 טנקים מרכבה 4 או 500 טנקים דמה.

כל שלב טכנולוגי נוסף של המטוס ללא טייס יאפשר למטוס להתחמק מהטילים נגד מטוסים של האויב והמשימה תהיה מוצלחת.

* החשיבות של מטוס ללא טייס זה שאתה לא מסכן את הטייסים שלך והאובדן הוא רק בציוד.

כל משימה דורשת 3 תורים.

מטוס ריגול (Spy Plane)

במשימה בה אתה שולח מטוס ריגול מעל שטח האויב תוכל לגלות אינפורמציה חשובה על כמה כלי נשק שברשות האויב.

לדוגמא: לאויב יש 300 טנקים מרכבה 4 + 500 טנקים דמה + 100 מטוסי F-16.

כל שלב טכנולוגי נוסף של המטוס ריגול יאפשר למטוס להתחמק מהטילים נגד מטוסים של האויב והמשימה תהיה מוצלחת.

כל משימה דורשת 5 תורים.

מטוס ביון (Surveillance)

במשימה בה אתה שולח מטוס ביון מעל שטח האויב תוכל לגלות אינפורמציה חשובה כגון:

* הפעולות הצבאיות האחרונות שהאויב עשה (יכול להראות עד 7 חלונות למלחמה שעדין פעילים)

* לאסוף אינפורמציה חשובה על היחסים הבינלאומיים של אותה מדינה. (יכול להראות עד 7 מודעות אחרונות שקיבל המנהיג של אותה מדינה)

* מעקב אחרי משלוחי המחצבים של אותה מדינה. (יכול להראות עד 7 משלוחי מחצבים שעדין בדרכם למדינות אחרות)

כל שלב טכנולוגי נוסף של המטוס ביון יאפשר למטוס להתחמק מהטילים נגד מטוסים של האויב והמשימה תהיה מוצלחת.

כל משימה דורשת 7 תורים.

= שווה

+ שלב טכנולוגי נוסף

* אם לאויב יש יותר שלבים טכנולוגים של טילים נגד מטוסים וכמויות גדולות אז סביר להניח שהמשימה תכשל.

שלב טכנולוגי של המטוס ללא טייס

שלב טכנולוגי של הטילים נגד מטוסים של האויב

סיכוי להצלחה

=

=

10%

+1

20%

+2

30%

+3

40%

+4

50%

+5

60%

+6

70%

+7

80%

+8

85%

+9

90%

+10

95%

<10

100%

שלב טכנולוגי של המטוס ריגול

שלב טכנולוגי של הטילים נגד מטוסים של האויב

סיכוי להצלחה

=

=

30%

+1

35%

+2

40%

+3

45%

+4

50%

+5

55%

+6

60%

+7

65%

+8

70%

+9

80%

+10

90%

<10

100%

שלב טכנולוגי של המטוס ביון

שלב טכנולוגי של הטילים נגד מטוסים של האויב

סיכוי להצלחה

=

=

40%

+1

45%

+2

50%

+3

55%

+4

60%

+5

65%

+6

70%

+7

75%

+8

80%

+9

85%

+10

90%

<10

100%