דף הוראות ראשי למשחק מנהיגי עולם
חזרה לאחור
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

חדשות

ישנם 4 סוגי חדשות במשחק והם:

 

חדשות רגילות

כאן יופיעו לך חדשות כמו אירועים שהיו במדינה שלך, משלוחי משאבים שאתה אמור לקבל או שלחת, משלוחי כסף, בונוסים במשחק והודעות רגילות אחרות.

* חדשות אלו נשמרות ל-7 ימים ואחרי זה נמחקות.

 

חדשות ביון

כאן יופיעו לך חדשות על פעולות ביון ששלחו על המדינה שלך או לחילופין תוצאות ריגול שאתה ביצעת על מדינות אחרות.

* חדשות אלו נשמרות ל-7 ימים ואחרי זה נמחקות.

 

חדשות מלחמה

כאן יופיעו לך חדשות מלחמה וקרב שקשורות למדינה שלך.

* חדשות אלו נשמרות ל-3 ימים ואחרי זה נמחקות.

 

חדשות עולמיות

אפשרות זו מאפשרת לך לראות חדשות מהעולם, לעקוב אחרי הקרבות והתוצאות שלהן. (חדשות מלחמה בלבד שהיו במדינות אחרות)

* אופציה זו עומדת לרכישה בדף שדרוגים.

 

אירועים

במדינה שלך יכולים להיות אירועים טובים ורעים ותקבל אירוע במדינה בכל שבוע שעובר.

האירועים יכולים להשפיע על כלכלת המדינה שלך והמצב שלה.

ישנם 60% אירועים טובים ו-40% אירועים רעים והכל תלוי במזל.

האירוע יופיע לך בחדשות הרגילות.