דף הוראות ראשי למשחק מנהיגי עולם
חזרה לאחור
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
Army Commander II

תפריט ראשי

מחיקת מדינה

מצב חופשה

סוגי ממשל

SMS

תוצאות & ודרוגים

חדר מלחמה

פירוט קרבות

מחקר ופיתוח

מעבדה

מחקר כלי נשק

תכנון יחידה

מרכז ריגול

פעולות מרגלים

סיור אווירי

מסך ראדאר

צילום לווייני

אקסטרה

קבלת תורים + הפעלת תורים

מרכז מסחר

קנה כלי נשק

מכור כלי נשק

שוק שחור

רכישת\מכירת משאבים

חיפוש משאבים טבעיים / מפעלים

סטאטוס צבא

פירוק יחידות צבא

יחסים

(שלח הודעות, שליחת סיוע כספי ומשאבים, משלוחים)

קבוצות ברית

חדשות

האומות המאוחדות