דף הוראות ראשי למשחק מנהיגי עולם
חזרה לאחור
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

מעבדה

בחלון הזה תוכל לשדרג את הטכנולוגיות של המדינה שלך.

לכל שלב טכנולוגי יש מספר שלבים מקסימאלי אליו אתה יכול להגיע.

העלות לכל שלב תלויה בסוג ממשל שלך.

 

טכנולוגית ריגול

כל שלב טכנולוגי של ריגול יגדיל את הסיכויים של המרגלים שלך להצליח בפעולות.

שלב טכנולוגי מקסימאלי = 150

עלות תורים לכל שלב = שלב טכנולוגי קיים * 2

סוג ממשל

עלות לכל שלב נוסף

דמוקרטיה+

שלב טכנולוגי * 20,000,000

דמוקרטיה

שלב טכנולוגי * 22,500,000

רפובליקה

שלב טכנולוגי * 23,750,000

מלוכה

שלב טכנולוגי * 25,000,000

קומוניזם

שלב טכנולוגי * 23,750,000

פשיזם

שלב טכנולוגי * 25,000,000

דיקטטורה

שלב טכנולוגי * 26,250,000

שלטון כהני דת

שלב טכנולוגי * 27,500,000

 

טכנולוגיה נגד-ריגול

כל שלב טכנולוגי נגד-ריגול יקטין את הסיכויים של מרגלי אוייב להצליח בפעולות במדינה שלך.

שלב טכנולוגי מקסימאלי = 150

עלות תורים לכל שלב = שלב טכנולוגי קיים * 2

סוג ממשל

עלות לכל שלב נוסף

דמוקרטיה+

שלב טכנולוגי * 20,000,000

דמוקרטיה

שלב טכנולוגי * 22,500,000

רפובליקה

שלב טכנולוגי * 23,750,000

מלוכה

שלב טכנולוגי * 25,000,000

קומוניזם

שלב טכנולוגי * 23,750,000

פשיזם

שלב טכנולוגי * 25,000,000

דיקטטורה

שלב טכנולוגי * 26,250,000

שלטון כהני דת

שלב טכנולוגי * 27,500,000

 

טכנולוגיה נגד הפללה

כל שלב טכנולוגי נגד הפללה יקטין את הסיכויים של מרגלי אוייב להצליח להפליל מדינות אחרות כאשר הם פועלים במדינה שלך.

לדוגמא: אם נשלחו אליך מרגלים ממדינת אוייב ובנוסף הם מנסים להפליל מדינה אחרת בפעולה, אז ככול שיש לך דרגת טכנולוגיה גדולה יותר  של נגד הפללה אז, הסיכויים שלך לגלות שזה אכן גדולים יותר.

שלב טכנולוגי מקסימאלי = 100

עלות תורים לכל שלב = שלב טכנולוגי קיים * 3

סוג ממשל

עלות לכל שלב נוסף

דמוקרטיה+

שלב טכנולוגי * 40,000,000

דמוקרטיה

שלב טכנולוגי * 45,000,000

רפובליקה

שלב טכנולוגי * 47,500,000

מלוכה

שלב טכנולוגי * 50,000,000

קומוניזם

שלב טכנולוגי * 47,500,000

פשיזם

שלב טכנולוגי * 50,000,000

דיקטטורה

שלב טכנולוגי * 52,500,000

שלטון כהני דת

שלב טכנולוגי * 55,000,000

 

טכנולוגיה גרעינית

אם תצליח לסיים את המחקר של 50 שלבים אז תוכל להרכיב על הטילים בליסטים שלך ראשי נפץ גרעניים.

שלב טכנולוגי מקסימאלי = 50

עלות תורים לכל שלב = שלב טכנולוגי קיים * 7

סוג ממשל

עלות לכל שלב נוסף

דמוקרטיה+

שלב טכנולוגי * 800,000,000

דמוקרטיה

שלב טכנולוגי * 900,000,000

רפובליקה

שלב טכנולוגי * 950,000,000

מלוכה

שלב טכנולוגי * 1,000,000,000

קומוניזם

שלב טכנולוגי * 950,000,000

פשיזם

שלב טכנולוגי * 1,000,000,000

דיקטטורה

שלב טכנולוגי * 1,500,000,000

שלטון כהני דת

שלב טכנולוגי * 1,100,000,000

טכנולוגיה ביולוגית

אם תצליח לסיים את המחקר של 35 שלבים אז תוכל להרכיב על הטילים בליסטים שלך ראשי נפץ ביולוגים.

שלב טכנולוגי מקסימאלי = 35

עלות תורים לכל שלב = שלב טכנולוגי קיים * 5

סוג ממשל

עלות לכל שלב נוסף

דמוקרטיה+

שלב טכנולוגי * 480,000,000

דמוקרטיה

שלב טכנולוגי * 540,000,000

רפובליקה

שלב טכנולוגי * 570,000,000

מלוכה

שלב טכנולוגי * 600,000,000

קומוניזם

שלב טכנולוגי * 570,000,000

פשיזם

שלב טכנולוגי * 600,000,000

דיקטטורה

שלב טכנולוגי * 630,000,000

שלטון כהני דת

שלב טכנולוגי * 660,000,000

 

טכנולוגיה כימית

אם תצליח לסיים את המחקר של 25 שלבים אז תוכל להרכיב על הטילים בליסטים שלך ראשי נפץ כימיים.

שלב טכנולוגי מקסימאלי = 25

עלות תורים לכל שלב = שלב טכנולוגי קיים * 4

סוג ממשל

עלות לכל שלב נוסף

דמוקרטיה+

שלב טכנולוגי * 320,000,000

דמוקרטיה

שלב טכנולוגי * 360,000,000

רפובליקה

שלב טכנולוגי * 380,000,000

מלוכה

שלב טכנולוגי * 400,000,000

קומוניזם

שלב טכנולוגי * 380,000,000

פשיזם

שלב טכנולוגי * 400,000,000

דיקטטורה

שלב טכנולוגי * 420,000,000

שלטון כהני דת

שלב טכנולוגי * 440,000,000

 

טכנולוגיה אלקטרומגנטית

אם תצליח לסיים את המחקר של 40 שלבים אז תוכל להרכיב על הטילים בליסטים שלך ראשי נפץ אלקטרומגנטים.

שלב טכנולוגי מקסימאלי = 40

עלות תורים לכל שלב = שלב טכנולוגי קיים * 6

סוג ממשל

עלות לכל שלב נוסף

דמוקרטיה+

שלב טכנולוגי * 560,000,000

דמוקרטיה

שלב טכנולוגי * 630,000,000

רפובליקה

שלב טכנולוגי * 665,000,000

מלוכה

שלב טכנולוגי * 700,000,000

קומוניזם

שלב טכנולוגי * 665,000,000

פשיזם

שלב טכנולוגי * 700,000,000

דיקטטורה

שלב טכנולוגי * 735,000,000

שלטון כהני דת

שלב טכנולוגי * 770,000,000

 

טכנולוגיה נגד-מוקשים

כמה אחוזים מהטנקים והספינות שלך יהיו מוגנים מפני מוקשים יבשתיים וימיים.

שלב טכנולוגי מקסימאלי = 100

עלות תורים לכל שלב = שלב טכנולוגי קיים * 1

סוג ממשל

עלות לכל שלב נוסף

דמוקרטיה+

שלב טכנולוגי * 8,000,000

דמוקרטיה

שלב טכנולוגי * 9,000,000

רפובליקה

שלב טכנולוגי * 9,500,000

מלוכה

שלב טכנולוגי * 10,000,000

קומוניזם

שלב טכנולוגי * 9,500,000

פשיזם

שלב טכנולוגי * 10,000,000

דיקטטורה

שלב טכנולוגי * 15,000,000

שלטון כהני דת

שלב טכנולוגי * 11,000,000

 

טכנולוגיה מפעלים אזרחיים

כל שלב טכנולוגי יגדיל את תפוקת המחצבים שלך באחד.

שלב טכנולוגי מקסימאלי = 30

עלות תורים לכל שלב = שלב טכנולוגי קיים * 10

סוג ממשל

עלות לכל שלב נוסף

דמוקרטיה+

שלב טכנולוגי * 240,000,000

דמוקרטיה

שלב טכנולוגי * 270,000,000

רפובליקה

שלב טכנולוגי * 285,000,000

מלוכה

שלב טכנולוגי * 300,000,000

קומוניזם

שלב טכנולוגי * 285,000,000

פשיזם

שלב טכנולוגי * 300,000,000

דיקטטורה

שלב טכנולוגי * 315,000,000

שלטון כהני דת

שלב טכנולוגי * 330,000,000

 

טכנולוגיה לבניית עיר טובה יותר

כל שלב טכנולוגי יגדיל את הכמות של האזרחים שיכולים לגור באדמה פנויה אחת.

החישוב: ((שלב טכנולוגי * 10) + 100)

הסבר עם דוגמא: אם יש לך שלב טכנולוגי 10 אז יוכלו לגור 200 אזרחים על אדמה 1 פנויה ואם יהיה לך 100 שלבים טכנולוגים אז יוכלו לגור 1100 אזרחים על אדמה פנויה אחת.

שלב טכנולוגי מקסימאלי = 100

עלות תורים לכל שלב = שלב טכנולוגי קיים * 3

סוג ממשל

עלות לכל שלב נוסף

דמוקרטיה+

שלב טכנולוגי * 560,000,000

דמוקרטיה

שלב טכנולוגי * 630,000,000

רפובליקה

שלב טכנולוגי * 665,000,000

מלוכה

שלב טכנולוגי * 700,000,000

קומוניזם

שלב טכנולוגי * 665,000,000

פשיזם

שלב טכנולוגי * 700,000,000

דיקטטורה

שלב טכנולוגי * 735,000,000

שלטון כהני דת

שלב טכנולוגי * 770,000,000

 

טכנולוגיה נגד מורדים

כל שלב טכנולוגי יגדיל את הסיכוי שלך להלחם טוב יותר נגד מורדים במדינה שלך.

שלב טכנולוגי מקסימאלי = 100

עלות תורים לכל שלב = שלב טכנולוגי קיים * 3

סוג ממשל

עלות לכל שלב נוסף

דמוקרטיה+

שלב טכנולוגי * 200,000,000

דמוקרטיה

שלב טכנולוגי * 225,000,000

רפובליקה

שלב טכנולוגי * 237,500,000

מלוכה

שלב טכנולוגי * 250,000,000

קומוניזם

שלב טכנולוגי * 237,500,000

פשיזם

שלב טכנולוגי * 250,000,000

דיקטטורה

שלב טכנולוגי * 262,500,000

שלטון כהני דת

שלב טכנולוגי * 275,000,000