דף הוראות ראשי למשחק מנהיגי עולם
חזרה לאחור
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

סטאטוס צבא – סך הכל כוח צבאי

חלון זה מראה לך את הכוח הצבאי של המדינה שלך.

הרשימה מכילה את סוג כלי הנשק שברשותך, הטכנולוגיה של כלי הנשק והכמות.

כאשר האויב ישלח לוויין לעל המדינה שלך אז הכמות שהוא יראה תכלול את הכלי נשק דמה שברשותך.

* מחלון זה תוכל לפרק יחידות צבא שברשותך וזאת ע"י לחיצה למטה במסך על סוג כלי הנשק שברצונך לפרק.

 

כמות רשמית לקרב

המערכת מחשבת בעת קרב את הכמות רשמית שיש לך ואיננה מחשיבה כלי נשק דמה.

כמות צבא + כוח טכנולוגי = כמות רשמית לקרב.

לדוגמא:

אם יש לך 100 טנקים עם דירוג טכנולוגי 5 אז בעת קרב הם יחשבו כמו 500 טנקים.