فرمانده جهان
بازكشت
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

سازمان بين الملل

سازمان بين الملل مثل همان سازمان بين الملل واقعي هست و ميتونيد يك سلطه بزرگي داشته باشيد اگر ديگران درخواست شما را تاييد كنند

سازمان بين الملل ميتونه بعضي چيزها در بازي را تغيير بدهد

ميتونيد هر 3 روز يك بار در سازمان بين الملل يك درخواست بگيريد . اگر يك تصميم گرفتيد و بعد از 3 روز بيشتر بازيكنان راي منفي دادند تصميم شما حذف خواهد شد

و اگر اكثريت راي ها را داشتيد درخواست را مورد تاييد قرار خواهد گرفت و به مدت 3 روز اجرا خواهد شد

درخواست هايي كه به كشورت مربوط ميشود – درخواست هايي كه به كشور شما مربوط ميشود را خواهيد ديد

فهرست درخواست ها با رشوه - ميتونيد فهرست درخواست ها كه با رشوه همراه هست را ببينيد و اگر به كشوري كه رشوه پشنهاد داده راي بدهيد . پس رشوه را خواهيد گرفت

* اگر كشوري پول نداره يك نامه اي دريافت خواهيد كرد كه ميگويد ايا ميخواهيد بدون گرفتن رشوه راي بدهيد ؟ يا نظرت عوض شده چون ايشون هيچي به شما نخواهد داد

* جستجو كردن از درخواست ها در سازمان بين الملل از طريق شماره درخواست - ميتونيد از طريق شماره به درخواست برويد و راي بديد

جستجور كردن ازدرخواست ها در سازمان بين الملل از طريق شماره كشور - ميتونيد از طريق شماره كشور درخواست مربوط به ان كشور را ببينيد

فرستادندرخواست به سازمان بين الملل به  7 چرخش نياز دارد

درخواست هاي سازمان بين الملل

اگر درخواست تصميم شد

بايد همه كشورها با اين كشور صلح برقرار كنند

هيچ كشوري به مدت 3 روز نميتونه به اين كشور حمله كنه

همه بايد به اين كشور حمله كنند

همه ميتونند به مدت 3 روز به اين كشور حمله كنند  بدون در نظر گرفتن رتبه و قدرت انها

فقط تعدادي از وظايف مجاز هست

* پذیرفته شود ، 75%  تکنولوژی ضد جاسوسی کشور به مدت 3 روز از کار می افتد

همه بايد كمك كنند سلاح اين كشور محدود كنيد

به مدت 3 روز كشور مورد نظر از ساخت و فروش اسلحه در بازار ها منع خواهد شد و كارخانه هاي هم تعطيل خواهند شد

همه بايد به شورشيان در اين كشور كمك كنيم

تعداد شورشيان در كشور مورد نظر 25٪ زيادتر خواهد شد

* بلا فاصله بعد از ورود كشور مورد نظر اجرا خواهد شد و بعدش پاك ميشود

* به كشور مورد نظر در خبرهاي عمومي هشدار خواهند داد

بايد اين كشور از سلاحهاي ممنوعه خلع كنيم

به مدت 3 روز همه ميتونند با سلاحهاي ممنوعه به اين كشور حمله كنند بدون توجه به رتبه و قدرت كشور

* فقط عمليات پرتاب با هواپيما مجاز هست

همه بايد با اين كشور قطع رابطه كنند

به مدت 3 روز كشور نميتونه پيغام بفؤسته

همه بايد به اين كشور كمك اقتصادي بكنيم

به مدت 3 روز پول هايي كه به اين كشور ارسال ميشود دو برابر خواهد شد

همه بايد از ارتباطات اقتصادي با اين كشور متوقف كنند

به مدت 3 روز هيچ كسي نميتواند پول يا منابع به كشور مورد نظر ارسال كنند

همه بايد با اين كشور ارتباط برقرار كنند

به مدت 3 روز كشور مورد نظر ميتونه پيغام هاي را فقط با يك چرخش بفرستد

از اين كشور پول درخواست ميكنيم

به مدت 3 روز كشور مورد هدف بايد ب25٪ از كل پولها به كشور درخواست كننده بدهد

* اين كار به محض ورود كشور مورد نظر خواهد شد و بعد از اينكه كشور مورد نظر پول را بدهد درخواست پاك خواهد شد

درخواست ميكنيم كه فرمانده اين كشور را محاكمه كنيم

كشور به مدت 3 روز نميتواند وارد بازي شود

همه بايد قراردادها با اين كشور را متوقف كنند

كشور مورد نظر به مدت 14 روز از ورود به سازمان بين الملل منع خواهد شد

* اين كار به محض ورود كشور مورد نظر خواهد بود و بعدش هم تصميم پاك ميشود

* تصميمها و درخواست هايي كه مربوط به اين كشور هست پاك خواهد شد

* كشور مورد نظر در اين مدت نميتواند در سازمان بين الملل راي بدهد

* نميشه در رابطه با اين كشور در سازمان بين الملل درخواست ارسال كرد

درخواست ميكنيم كه پيوستگي كه اين فرمانده اداره ميكند متوقف كنيم

پيوستگي اين فرمانده پاك خواهد شد

از منشي فرمانده درخواست ميكنيم كه پيغامي در رابطه با اين كشور هست را بخواند

امكاناتي خواهيد داشت كه به سازمان بين الملل پيغام بفرستي و اعضاي سازمان اين پيغام را خواهند خواند

* اين امكانات در صفحه سازمان بين الملل ظاهر خواهد شد

*بعد از اينكه پيغام را فرستادي درخواست پاك خواهد شد

* پيغام به مدت 3 روز در سازمان بين الملل ظاهر خواهد شد و فقظ اعضا ميتونند اين پيغام را بخوانند

درخواست ميكنيم كه منشي فرمانده عوض كنيد

صاحب رتبه 1 منشي فرمانده خواهد شد تا انتخابات تمام شود

* اگر انتخابات شروع شد منشي فرمانده استعفا خواهد داد

سازمان بين الملل 

اگر جزو 100 بازيكن برتر شديد به طور خودكار از سازمان بين الملل خواهيد شد 

اين يك مسوليت بزرگ هست چون تعداد زيادي از بازيكنان ديگر به شما پيغام خواهند فرستاد بريا كمك بهشون  

اعضاي سازمان بين الملل ميتونند اين كارها را بكنند : 

1 - امكاناتي داريد كه منشي فرمانده انتخاب كني

* اگر در سازمان بين الملل عضويت داريد نميتونيد به كسي كه در انتخابات منشي فرمانده هست راي بدهيد 

2 - هر رايي كه ميدهيد به عنوان 10 راي خواهد بود 

3 - ميتونيد پيغامهايي بخونيد از ديگر كشورها كه به كمكت احتياج دارند 

منشي فرمانده 

اگر به عنوان منشي فرمانده انتخاب شديد ميتونيد اين كارها را انجام بدهيد : 

1 - هر عضوي در سازمان بين الملل ميتونه با شما ارتباط كنه و از شما طلب كمك ميخوات و شما هم وظيفه داريد كه همه انها را راضي كنيد 

* در روز فقط يك پيغام 

* منشي فرمانده ميتونه پيغام ها را از ارتباطات بخواند 

2 - ميتونيد هدف هاي شما را در سازمان بين الملل را بنويسيد 

3 - ميتونيد عكس شما را بذاريد(اگر ديديم كه عكس مخالف قوانين سايت هست از بازي حذف خواهيد شد) 

بتيد عكس را از سايت ديگري بذاريد مثل (http://i16.tinypic.com/2epj9k3.jpg) 

* بيشترين سايز براي عكس 100 × 65 پكسل هست 

4 - محدوديتهايي براي ارسال پيغام ها وجود ندارد(براي ارسال كردن پيغام به چرخش نياز نداريد) 

* شامل نامه هاي پيوستگي نيست 

5 - يمكنك ارسال عدد غير محدود من طلبات في الامم المتحدة

* ميتونيد فقط يك درخواست از يك كشور ارسال كنيد 

* همه ميتونند به سادگي درخواست هاي منشي فرمانده را ببينند 

منشي - هر 7 روز انتخابات اجرا ميشود

قوانين انتخابات 

* هر فرمانده كشوري كه رتبه اش جزو 100 باشه ميتونه خودش را براي انتخابات منشي فرمانده كانديد كند 

* همه ميتونند كانديدها را ببينند 

* كسي كه بيشترين راي ها را اورد به عنوان منشي انتخاب خواهد شد 

* اگر منشي بازي را باخت انتخابات بلافاصله دوباره اجرا خواهد شد 

* اگر منشي فرمانده بازي را ببازد همه درخواست هايي كه ارسال كرده حذف خواهند شد 

* اگر منشي فرمانده از اسلحه ممنوعه استفاده كرده انتخابات دوباره برگذار خواهد شد 

كشورهاي كه از ورود به سازمان ملل منع ميشند 

3 علت هست براي عدم ورود كشوري به سازمان بين الملل هستش 

1 - اگر نوع حكومت فاشيسم باشيد نميتواند در سازمان بين الملل عضويت داشته باشيد و بازهم نميتواند درخواست ارسال كند و يا راي بدهد و حتي نميشه به كشور هاي فاشيسم به سازمان بين الملل درخواست ارسال كرد 

2 - اگر از سلاحهاي ممنوعه استفاده كرديد كشور شما جريمه خواهد شد 

استفاده از بمب هسته اي شما را به مدت 30 روز از ورود به سازمان بين الملل منع خواهد كرد 

استفاده از بمب مغناطيسي شما را به مدت 21 روز از ورود به سازمان بين الملل منع خواهد كرد 

استفاده از بمب زيستي شما را به مدت 14 روز از ورود به سازمان بين الملل منع خواهد كرد 

استفاده از بمب كيميايي شمار را به مدت 7 روز از ورود به سازمان بين الملل منع خواهد كرد 

3 - اگر درخواستي هست كه ؛ همه بايد قراردادها با اين كشور را متوقف كنند ؛ و تصميم شد 

 * درخواست ها و تصميمهايي كه در رابطه با كشور ممنوعه هست از سازمان بين الملل حذف ميشود 

بايد همه كشورها با اين كشور صلح برقرار كنند 

همه بايد به اين كشور كمك اقتصادي بكنيم 

همه بايد با اين كشور ارتباط برقرار كنند 

* كشورهاي ممنوعه نميتونند در سازمان بين الملل راي بدهند 

* نميتونيد روي كشورهاي ممنوعه به سازمان بين الملل درخواست ارسال كنيد 

پيشنهاد رشوه در سازمان بين الملل 

اين گزينه به كشورهاي پولدار اجازه ميدهد كه براي به دست اوردن راي ها رشوه دهد 

فقط به درخواست وابسته به سازمان بين الملل برويد و به تصميمهايي روي كشورت و رشوه بدهيد 

* از همه سراسر درخواستها ميتونيد رشوه بدهيد . پولها به طور خودكار به كشورهايي كه به شما راي دادند خواهد رفت 

* نميتونيد براي برقراري صلح يا كمك به كشوري  رشوه بدهيد 

* بايد يك پولهاي كافي داشته باشيد مگر نه رشوه تفعيل نخواهد شد 

* در صفحه سازمان بين الملل جايي هست كه ميتونيد همه تصميمهاي رشوه را ببينيد و راي بدهيد 

* رشوه حد اقل و حد اكثر از  10,000  تا  50,000,000 هست 

* اگر پول كافي براي رشوه دادن نداشتيد . امكان راي دادن به شما بدون رشوه هم هست 

محدوديت سازمان بين الملل 

* نميتونيد به درخواست هايي كه مربوط به كشورت هست راي بدهيد

* نميتونيد به كشوري حمله كنيد اگر تصميمي هست اجراي صلح با كشورت هست(قبل از 12 ساعت از تمام شدن تصميم نميتوانيد به كشوري حمله كنيد) لطفا صبر كنيد تا تصميم از سازمان بين الملل حذف بشه

اگر كسي به شما حمله كرد فقط ميتونيد از خودت دفاع كنيد كه درخواست از سازمان بين الملل حذف شود

* نميتوانيد مثل همان درخواستي كه به سازمان بين الملل ارسال كرديد در عرض 72 ساعت دوباره بفرستيد

* اگر كشوري بازي را باخت همه درخواست ها و تصميمها كه متعلق به كشور هست از سازمان بين الملل حذف خواهد شد

* اگر درخواستي يا تصميمي در سازمان بين الملل مربوط به كشورت هست نميتوانيد به مرخصي برويد

* فقط 7 درخواست همزمان روي يك كشور باشد

* ميتونيد يك درخواست ارسال كنيد اگر قدرت صنعتي شكا بيشتر از يك ميليون باشد