דף הוראות ראשי למשחק מנהיגי עולם
חזרה לאחור
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian

האומות המאוחדות

מטרת האומות המאוחדות כמו במציאות היא לתת כוח לרוב ולאפשר למדינות חלשות אף להשפיע על המהלכים במשחק.

במידה וההצעה שלך הפכה להיות החלטה, אז כל המדינות צריכות להחליט מה הצעד הבא שהם נוקטות. (בגלל זה לפעמים קוראים לאומות המאוחדות או"ם שמום, כי לפעמים מקבלים החלטות ואף אחד לא מבצע)

הצבעה באומות המאוחדות יכולה לשנות הרבה דברים במשחק לכן חשוב להצביע כי כל קול משפיע.

אפשר להציע הצעה חדשה באומות המאוחדות כל 3 ימים. אחרי שלושה ימים, במידה וההצעה שלך לא עוברת או שמספר הקולות בעד ונגד שווה, היא נופלת מרשימת ההצעות, במידה ולהצעה שלך יש רוב, ההצעה עוברת אוטומטית להחלטות האו"ם שיש לבצע והמערכת מבצעת אותן באופן אוטומטי.

להחלטה שהתקבלה יש 3 ימים להיות פעילה ואחרי 3 ימים ההחלטה נעלמת בדפי ההיסטוריה של המשחק. (תלוי בסוג ההחלטה)

הצעות והחלטות באומות המאוחדות שקשורות למדינה שלך – דרך קלה לעקוב אחרי רשימה של הצעות והחלטות שקשורות למדינה שלך.

 

רשימת הצעות באומות המאוחדות עם שוחד – מדינות חזקות במשחק יכולות לגרום למדינות חלשות להצביע בשבילן ע"י מתן שוחד. אם הצבעת בשביל המדינה שמציעה שוחד תוכל לקבל את הסכום כסף שהיא מציעה.

* אם לאותה מדינה שמציעה שוחד נגמר הכסף אז תופיע לך הודעה, שאין לאותה מדינה כסף והאם ברצונך עדין להצביע בשביל אותה מדינה.

 

חיפוש הצעות באומות המאוחדות לפי מספר ההצעה – לכל הצעה באומות המאוחדות יש מספר וזה קל למצוא ולהצביע לבעלי הברית שלך ע"י חיפוש לפי המספר הצעה.

 

חיפוש הצעות באומות המאוחדות לפי מספר מדינה – דרך קלה לחיפוש הצעות באו"ם לפי מספר מדינה.

כל הצעה חדשה באו"ם דורשת 7 תורים.

סוג הצעה באו"ם

במידה וההצעה הופכת להיות החלטה

כולם חייבים לעשות שלום עם המדינה

במשך 3 ימים אף אחד לא יכול לתקוף את מדינת היעד.

כולם חייבים לתקוף את המדינה

* במשך 3 ימים כולם יכולים לתקוף את אותה מדינה בלי הגבלות דרוג או כוח. (מותר לתקוף רק עם מתקפה מוגבלת)

* 75% מרמות הטכנולוגיה נגד מרגלים של אותה מדינה לא יהיו פעילות במשך 3 ימים.

כולם חייבים להגביל את כמות הנשק שנמצאת במדינה

במשך 3 ימים מדינת היעד לא יכולה למכור\לקנות כלי נשק המרכז מסחר\מהשוק שחור או לקבל תפוקה מהמפעלים.

כולם חייבים לעזור למורדים במדינה

המורדים במדינת היעד יגדלו ב-25% מסך האוכלוסייה. (מורדים + אזרחים + מגויסים = סך הכל אוכלוסייה)

* יבוצע אוטומטית ואז ההחלטה תעלם.

* מדינת היעד תקבל מודעה בחדשות הכלליות.

אנחנו חייבים להפסיק את המחקר נשק לא קונבנציונאלי במדינה

במשך 3 ימים כולם יכולים להפציץ את אותה מדינה בלי הגבלות דרוג או כוח. (מותר לתקוף רק עם הפצצות)

כולם חייבים להפסיק את היחסים עם המדינה

במשך 3 ימים מדינת היעד לא יכולה לשלוח מודעות יחסים למנהיגי עולם או לבעלי הברית.

כולם חייבים לעזור כלכלית למדינה

במשך 3 ימים כל משלוח כסף למדינת היעד יוכפל ע"י הבנק העולמי.

כולם חייבים להפסיק לסחור עם המדינה

במשך 3 ימים מדינת היעד לא תוכל לקבל כל סוג של סיוע.

כולם חייבים להתחיל ביחסים עם המדינה

במשך 3 ימים מדינת היעד יכולה לשלוח מודעות יחסים במשחק בעלות תור אחד בלבד.

אנחנו דורשים כסף מהמדינה

במשך 3 ימים מדינת היעד צריכה לשלם 25% מסך הכסף הפנוי למדינה שהציעה את ההצעה.

* אחרי התשלום ההחלטה תעלם אוטומטית.

אנחנו דורשים לשים בבית משפט את מנהיג המדינה

במשך 3 ימים מנהיג מדינת היעד לא יוכל לשחק.

אנחנו דורשים מכולם לשבור את כל ההסכמים עם המדינה

במשך 14 יום מדינת היעד תנודה מהאו"ם.

* יבוצע באופן אוטומטי כאשר תתקבל ההחלטה וההחלטה תמחק.

* הצעות והחלטות שקשורות במדינת היעד באו"ם ייעלמו. (רק הצעות והחלטות של שלום ועזרה למדינה יימחקו)

* מדינת היעד לא מורשת להצביע באו"ם.

* לא יכולות להיות הצעות באומות המאוחדות על מדינת היעד.

אנחנו דורשים לפרק את הברית שנשלטת על ידי המדינה

הברית שנשלטת ע"י מדינת היעד תמחק.

אנחנו דורשים ממועצת הביטחון לקרוא את המכתב שנוגע למדינה

תהיה לך אופציה לשלוח מכתב למועצת הביטחון שקשור במדינת היעד.

* האופציה למשלוח מכתב יופיע לך בחלון של מועצת הביטחון.

* כל החברים במועצת הביטחון יוכלו לקרוא את המכתב שלך במשך 3 ימים.

* אחרי שתשלח את המכתב אז ההחלטה באו"ם תעלם.

* רק חברים במועצת הביטחון יכולים לקרוא את המכתב.

אנחנו דורשים להחליף את מפקד האומות המאוחדות

דרוג מספר 1 יחליף את המפקד העליון של האומות המאוחדות והבחירות יתחילו מייד.

מועצת הביטחון

אם הדרוג שלך נמצא ב-100 הראשונים אז אתה חבר באופן אוטומטי במועצת הביטחון של האו"ם.

זה אחריות מאוד גדולה להיות במועצת הביטחון בגלל שהחברות דורשת ממך לקרוא את המכתבים ששלחו אליך מדינות נזקקות שדורשות את ההתערבות שלך בנושא.

חברים במועצת הביטחון יכולים לבצע את הדברים הבאים:

* באפשרותך להיבחר ולהציע מועמדות למשרת המפקד העליון של האומות המאוחדות.

 (אינך יכול להצביע למועמדים למשרת המפקד העליון של האומות המאוחדות).

* כל הצבעה שלך באו"ם נחשבת כמו 10 הצבעות.

* יכול לקרוא מכתבים של מנהיגי מדינות שדורשים התערבות שלך במקרה שלהם.

 

מפקד עליון של האומות המאוחדות

אם נבחרת למפקד העליון של האומות המאוחדות אתה יכול לבצע את הפעולות הבאות:

* כל חבר באו"ם יכול ליצור איתך קשר באופן ישיר והתפקיד שלך זה לנסות לרצות את כולם. (נסה להביא לשלום בעולם). כל שחקן יכול לשלוח אליך מודעה אחת ביום ובאפשרותך לקרוא את המודעות מתוך החלון יחסים.

* באפשרותך לשנות את המטרות שלך באו"ם. (טקסט חופשי)

* אתה יכול להוסיף תמונה שלך. (אם תעבור על תנאי השימוש באתר החשבון שלך ינעל)

התמונה צריכה להיות באתר אחר וכל שעליך לשים זה לינק לתמונה.

לדוגמא: http://www.yourdomain.com/images/tank.jpg

הגודל של התמונה צריך להיות 100X 65 פיקסלים.

* באפשרותך לשלוח כמה הודעות שאתה רוצה מהחלון יחסים. (לא דורש תורים ולא כולל מודעות ברית)

* באפשרותך לשלוח בלי הגבלה הצעות באו"ם.

באפשרות כולם לראות ביתר קלות את ההצעות שמגיש המפקד העליון של האומות המאוחדות.

הבחירות למשרת המפקד העליון של האומות המאוחדות מתבצעות כל 7 ימים.

 

החוקים של הבחירות

* רק ה-100 הדרוגים הראשונים יכולים להיבחר לתפקיד של מפקד עליון של האומות המאוחדות.

* כולם יכולים לראות את רשימת המועמדים ולהצביע לאחד מהם.

* ביום הראשון לתפקיד של המפקד העליון של האומות המאוחדות יוכלו החברים במועצת הביטחון להציג את מועמדותם לתפקיד.

* הבחירות יהיו למשך 7 ימים הבאים.

* בסיום הבחירות המנהיג עם הכי הרבה הצבעות יהפוך למפקד העליון של האומות המאוחדות.

* אם המפקד העליון של האומות המאוחדות מפסיד את המשחק אז הבחירות מתחילות מיד.

* אם המפקד העליון של האומות המאוחדות משתמש בנשק אסור לפי האמנות, אז הבחירות מתחילות מיד.

 

מדינות שמורחקות מהאו"ם

יש 3 סיבות שבגללן המדינה שלך יכולה להיות מורחקת מהאו"ם.

  1. 1. סוג הממשל שלך פשיסטי. (לא יהיה לך מושב באו"ם ולא יכול להיות שום קשר בינך לאו"ם)
  2. 2. אם השתמשת בנשקים אסורים על פי האמנה נגד שימוש בנשקים אסורים.
  3. * שימוש בנשק גרעיני, ביולוגי, כימי או אלקטרומגנטי.
  4. שימוש בנשק גרעיני = הרחקה ל- 30 יום.

שימוש בנשק אלקטרומגנטי = הרחקה ל-21 יום.

שימוש בנשק ביולוגי = הרחקה ל-14 יום.

שימוש בנשק כימי = הרחקה ל-7 ימים.

  1. 3. אם התקבלה החלטה באו"ם נגד המדינה שלך "אנחנו דורשים מכולם לשבור את כל ההסכמים עם המדינה".
  2. * כל ההצעות וההחלטות הטובות שקשורות למדינה שהורחקה מהאו"ם ימחקו והם:
  3. כולם חייבים לעשות שלום עם המדינה
  4. כולם חייבים לעזור כלכלית למדינה
  5. כולם חייבים להתחיל ביחסים עם המדינה
  6. * מדינות שמורחקות מהאו"ם לא יכולות להצביע וגם לא יכולים לשלוח עליהם הצעות טובות, אך מותר להציע עליהם הצעות רעות באו"ם. 

הצעת שוחד באו"ם

יאפשר לעשירים מבניכם להציע שוחד למדינות החברות באו"ם כדי שהם יצביעו בשבילכם.

לחצו על הכפתור "בקשות והחלטות שקשורות למדינה שלך" והציעו שוחד.

* כל צד שקשור בהצעה יכול להציע שוחד שירד אוטומטית מחשבון המדינה שלו בעת הצבעה (סכום כסף מוגדר).

* כדאי שתשאירו סכום פנוי בחשבון שלכם כדי שיהיה כדי להצביע להצעה שלכם.

* אין באפשרותכם לשלוח הצעות שוחד גדולות מ-2,000,000,000 או קטנות מ-10,000.

* אם שלחתם הצעת שוחד אז אפשרתי לכם לאפס אותה במידה ואין לכם כסף. (תרשמו 0)

* אם נגמר לך הכסף לשוחד אז תהיה למדינות המצביעות אפשרות להצביע למדינה שלך בלי לקבל שוחד.

 

הגבלות באו"ם

* אפשר להציע על כל מדינה 7 הצעות או"ם שונות.

* אתם לא יכולים להצביע להצעות שקשורות במדינה שלכם.

* אתה לא יכול לתקוף מדינה שיש עליה הצעת שלום וההצעה הולכת להיגמר עוד 12 שעות. (אך אם המדינה תקפה אותך אז יש לך זכות להגיב)

* אתה לא יכול לשלוח את אותו סוג הצעה על אותה מדינה במשך 72 שעות. 

* אם מדינה הפסידה במשחק אז כל ההצעות שקשורות אליה ימחקו אוטומטית.   (מה שהיא שלחה וגם מה ששלחו עליה יימחק והבדיקה של המערכת מתבצעת כל בוקר)

* רק מדינה עם כוח תעשייה של מעל 500 מיליון או מעל 25 מיליארד כוח כללי יכולה לשלוח הצעות או להצביע באו"ם.