דף הוראות ראשי למשחק מנהיגי עולם
חזרה לאחור
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian

סוגי ממשל

דמוקרטיה+

* תוספת של 15% ברווחים מכל אזרח. (רווח של 115 לכל אזרח בכל תור שעובר)

* רק 5% מסך האוכלוסייה יכולים להצטרף לצבא.

* באפשרותך לרכוש כלי נשק רק ממדינות דמוקרטיות.

* המורדים יגדלו ב-35% כאשר תנסה להלחם בהם ותפסיד.

* תשלם ב-20% פחות לכל מחקר.

* מתחיל עם תפוקת מפעלים אזרחיים רמה 1.

 

דמוקרטיה

* תוספת של 10% ברווחים מכל אזרח. (רווח של 110 לכל אזרח בכל תור שעובר)

* רק 10% מסך האוכלוסייה יכולים להצטרף לצבא.

* באפשרותך לרכוש כלי נשק רק ממדינות דמוקרטיות ורפובליקה בלבד.

* המורדים יגדלו ב-25% כאשר תנסה להלחם בהם ותפסיד.

* תשלם ב-10% פחות לכל מחקר.

* מתחיל עם תפוקת מפעלים אזרחיים רמה 1.

 

רפובליקה

* תוספת של 5% ברווחים מכל אזרח. (רווח של 105 לכל אזרח בכל תור שעובר)

* רק 15% מסך האוכלוסייה יכולים להצטרף לצבא.

* באפשרותך לרכוש כלי נשק רק ממדינות דמוקרטיות, רפובליקה ומלוכה בלבד.

* המורדים יגדלו ב-20% כאשר תנסה להלחם בהם ותפסיד.

* תשלם ב-5% פחות לכל מחקר.

* מתחיל עם תפוקת מפעלים אזרחיים רמה 1.

 

מלוכה

* רווח של 100 לכל אזרח בכל תור שעובר.

* רק 25% מסך האוכלוסייה יכולים להצטרף לצבא.

* באפשרותך לרכוש כלי נשק מכל המדינות.

* המורדים יגדלו ב-15% כאשר תנסה להלחם בהם ותפסיד.

* 5% תוספת להצלחה של פעולות מרגלים.

* 5% תוספת להגנה מפני פעולות מרגלים במדינה שלך.

* מתחיל עם תפוקת מפעלים אזרחיים רמה 1.

 

קומוניזם

* פחות 5% ברווחים מכל אזרח. (רווח של 95 לכל אזרח בכל תור שעובר)

* רק 40% מסך האוכלוסייה יכולים להצטרף לצבא.

* באפשרותך לרכוש כלי נשק ממדינות בעלות ממשל קומוניסטי, דיקטטורי ושלטון כהני דת

בלבד.

* המורדים יגדלו ב-10% כאשר תנסה להלחם בהם ותפסיד.

* תשלם ב-5% פחות לכל מחקר.

* 15% תוספת להצלחה של פעולות מרגלים.

* מתחיל עם תפוקת מפעלים אזרחיים רמה 1.

 

פשיסטי

* פחות 7% ברווחים מכל אזרח. (רווח של 93 לכל אזרח בכל תור שעובר)

* רק 70% מסך האוכלוסייה יכולים להצטרף לצבא.

* באפשרותך לרכוש כלי נשק ממדינות בעלות ממשל פשיסטי, דיקטטורי ושלטון כהני דת

בלבד.

* המורדים יגדלו ב-7% כאשר תנסה להלחם בהם ותפסיד.

* 15% תוספת להגנה מפני פעולות מרגלים במדינה שלך.

* אין למדינה שלך חברות באו"ם.

* מתחיל עם תפוקת מפעלים אזרחיים רמה 3

 

דיקטטורי

* פחות 10% ברווחים מכל אזרח. (רווח של 90 לכל אזרח בכל תור שעובר)

* רק 80% מסך האוכלוסייה יכולים להצטרף לצבא.

* באפשרותך לרכוש כלי נשק ממדינות בעלות ממשל רפובליקה, מלוכה, פשיסטי, דיקטטורי, קומוניזם ושלטון כהני דת בלבד.

* המורדים יגדלו ב-5% כאשר תנסה להלחם בהם ותפסיד.

* תשלם ב-5% יותר לכל מחקר.

* 20% תוספת להגנה מפני פעולות מרגלים במדינה שלך.

* מתחיל עם תפוקת מפעלים אזרחיים רמה 1.

 

שלטון כהני דת

* פחות 15% ברווחים מכל אזרח. (רווח של 85 לכל אזרח בכל תור שעובר)

* רק 90% מסך האוכלוסייה יכולים להצטרף לצבא.

* באפשרותך לרכוש כלי נשק ממדינות בעלות ממשל פשיסטי, דיקטטורי , קומוניסטי ושלטון כהני דת

בלבד.

* המורדים יגדלו ב-1% כאשר תנסה להלחם בהם ותפסיד.

* תשלם ב-10% יותר לכל מחקר.

* 25% תוספת להגנה מפני פעולות מרגלים במדינה שלך.

* 5% תוספת להצלחה של פעולות מרגלים.

* מתחיל עם תפוקת מפעלים אזרחיים רמה 1.