דף הוראות ראשי למשחק מנהיגי עולם
חזרה לאחור
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

תפריט ראשי

מחיקת מדינה

מצב חופשה

סוגי ממשל

SMS

תוצאות & ודרוגים

חדר מלחמה

פירוט קרבות

מחקר ופיתוח

מעבדה

מחקר כלי נשק

תכנון יחידה

מרכז ריגול

פעולות מרגלים

סיור אווירי

מסך ראדאר

צילום לווייני

אקסטרה

קבלת תורים + הפעלת תורים

מרכז מסחר

קנה כלי נשק

מכור כלי נשק

שוק שחור

רכישת\מכירת משאבים

חיפוש משאבים טבעיים / מפעלים

סטאטוס צבא

פירוק יחידות צבא

יחסים

(שלח הודעות, שליחת סיוע כספי ומשאבים, משלוחים)

קבוצות ברית

חדשות

האומות המאוחדות