דף הוראות ראשי למשחק מנהיגי עולם
חזרה לאחור
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

 

מחיקת מדינה

באפשרותך לסגור את המדינה שלך במידה ואינך רוצה לשחק עוד.

המערכת תמחק את הנתונים שלך ואחרי 14 יום גם השחקן שלך ימחק.

כדי לסגור את המדינה שלך יש להקיש את הסיסמא שלך.

* אינך יכול לסגור את המדינה במידה ותקפו אותך או שלחו מרגלים ב-24 שעות האחרונות, בנוסף המערכת לא תאפשר לך לסגור את המדינה אם שלחת או שיש הצעות\החלטות על המדינה שלך באו"ם.