Wereld Leiders
Ga terug
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

Verenigde Naties

De Verenigde Naties kunnen, net als in het echte leven, een sterke invloed hebben wanneer er genoeg steun is voor je verzoek. 

De Verenigde Naties (V.N.) hebben de macht om dingen in het spel te veranderen alleen als andere landen meewerken.

Je kan elke 3 dagen een nieuw verzoek indienen. Als er 3 dagen na jouw verzoek nog geen meerderheid met jouw verzoek eens is dan zal het verzoek verwijderd worden uit de Verenigde Naties.

Als jouw verzoek de meerderheid achter zich krijgt dan zal jouw verzoek een voornemen worden en is het voornemen 3 dagen van kracht, na 3 dagen zal het voornemen de geschiedenisboeken in gaan.

V.N verzoeken en voornemens op jouw land– Dit laat je de lijst met verzoeken en voornemens zien die met jouw land in verbinding staan.

 

Lijst met V.N verzoeken met omkoop geld – Een lijst met verzoeken in de V.N die een geld bedrag opleveren als je voor stemt. Als je voor dat land stemt krijg je het geld.

* Als een land het geld niet heeft om je om te kopen krijg je daar bericht over en kan je nog steeds besluiten om voor of tegen te stemmen.

Zoek V.N verzoeken op verzoeken ID – een optie om simpel V.N verzoeken te zoeken op ID.

Zoek V.N verzoeken op land ID – Een optie om simpel V.N verzoeken te zoeken op land ID.

Het kost 7 beurten op een verzoek bij de V.N in te dienen.

V.N Verzoek

Als het verzoek wordt aangenomen

Iedereen moet vrede sluiten met dit land.

Niemand kan dit land aanvallen voor 3 dagen lang.

Iedereen moet dit land aanvallen.

voor 3 dagen kan iedereen dit land aanvallen. Zonder beperkingen!

* Er is enkel een limiet op het aan raketaanvallen..

Als het geaccepteerd wordt zal 75% van de antispionage technologie niet werken voor 3 dagen lang.

Iedereen moet dit land ontwapenen.

 Voor 3 dagen lang kan dit land geen wapens kopen/verkopen op de (zwarte)markt of productie krijgen uit zijn/haar fabrieken.

Iedereen moet de rebellen binnen dit land steunen.

Het land in kwestie zal een stijging van rebellen krijgen van 25%.

* Gebeurt direct nadat het land in kwestie heeft ingelogd en daarna verdwijnt het voornemen.

* Het land in kwestie krijgt 3 dagen lang aanschrijvingen krijgen op het binnenlandse nieuws.

We moeten alle onconventionele wapens in te land dismantelen.

Voor 3 dagen lang kan iedereen onhandige wapens aanvallen zonder beperkingen op rank of totale kracht.

* Enkel bombardeer missies zijn toegestaan.

Iedereen moet de relatie met dit land verbreken.

Voor 3 dagen lang kan het land in kwestie geen berichten sturen.(relatie en alliantie)

Iedereen moet dit land op economische gronden helpen.

Voor 3 dagen lang wordt al het geld dat naar dit land gestuurd wordt verdubbeld door de wereldbank.

Niemand mag dit land helpen op economisch gebied.

Niemand kan grondstoffen of geld sturen naar dit land voor 3 dagen lang.

Iedereen moet een relatie starten met dit land

Voor 3 dagen lang kan het land gratis vertaalde en zelf geschreven berichten versturen voor maar 1 beurt per keer.

We eisen geld van dit land.

Voor 3 dagen lang moe thet land 25% van zijn beschikbare geld betalen aan het land dat dit verzoek heeft ingediend. 

* Dit gebeurt direct nadat het land inlogt na de betalen wordt het voornemen verwijderd!

We klagen de leider van het land aan.

De leider kan 3 dagen lang niet spelen.

We eisen dat iedereen de verdragen verbreekt met dit land.

Het land wordt 14 dagen verbannen van de V.N

* Dit gebeurt direct nadat het lang inlogt en direct erna zal het verzoek verdwijnen!

* Verzoeken en voornemens die gerelateerd zijn aan dit land zullen verdwijnen.

* Het land kan niet stemmen in de V.N op dit moment.

* Er kunnen op dit moment geen verzoeken zijn op dit land.

We eisen dat de alliantie van dit land verbroken wordt.

De alliantie geleid door dit land zal worden verwijderd!

We eisen dat de veiligheidsraad mijn brief leest over dit land.

Je krijgt de optie om een brief naar de veiligheidsraad te sturen. En alle leden kunnen deze brief lezen.

* Deze optie zal in de veiligheidsraad scherm verschijnen.

* Nadat je de brief gestuurd hebt, wordt het verzoek verwijderd.

* De letter blijft 3 dagen lang op het veiligheidsraad scherm staan. Enkel de leiders van de veiligheidsraad kunnen het lezen.

We eisen dat er een nieuwe Secretaris Generaal komt.

De nummer 1 zal als Secretaris Generaal functioneren en er beginnen direct nieuwe verkiezingen.

* Als de verkiezingen al begonnen zijn zal de Secretaris Generaal aftreden.

 

Veiligheidsraad

Als je in de top 100 staat zit je automatisch in de veiligheidsraad van de V.N.

Het is een grote verantwoordelijkheid om in de veiligheidsraad te zitten, omdat je berichten ontvangt van landen die dringen je hulp nodig hebben.

Leden van de veiligheidsraad hebben de volgende opties:

1. Ze hebben de keuze om verkozen te worden om de Secretaris Generaal van de V.N te worden.

* Als je in de veiligheidsraad zit kan je niet stemmen op leden van de veiligheidsraad om Secretaris Generaal te worden.

2. Elke stem telt als 10 stemmen.

3. Je kan brieven lezen van leiders van landen die jouw hulp vereisen.

 

Secretaris Generaal

Als je gekozen bent als Secretaris Generaal van de V.N kan je de volgende dingen doen:

1. Elk lid van de V.N kan contact met je opnemen voor hulp en jouw taak is om iedereen tevreden te stellen (probeer vrede te stichten en landen te helpen)

* Maar 1 bericht per dag.

* De Secretaris Generaal kan berichten lezen van het relatie scherm.

2. Je kan doelstellingen veranderen/toevoegen voor jouw V.N taken (je kan er van alles schrijven).

3. Je kan je foto toevoegen. (als wij vinden dat die niet voldoet aan de algemene gebruikers voorwaarden sluiten we je account)

* Je moet de foto naar een andere site uploaden.

(Bijvoorbeeld:http://www.yourdomain.com/images/tank.jpg)

* de foto mag maximaal 100 X 65 pixels zijn.

4. Je hebt geen limiet voor het versturen van berichten in het relatiescherm. (je hebt er geen beurten voor nodig).

* Dit geldt niet voor alliantie berichten.

5. Je kan onbeperkt verzoeken sturen naar de V.N.

* Iedereen kan makkelijker de verzoeken van de Secretaris Generaal zien.

De verkiezingen voor Secretaris Generaal zijn elke 7 dagen.

Verkiezingsregels

* Elke leider die in de top 100 staat kan gekozen worden tot Secretaris Generaal van de Verenigde Naties.

* Iedereen kan de lijst van leden zien die gekozen willen worden.

* De landen die in de top 100 hebben de keuze om zichzelf verkiesbaar te stellen voor de positie van Secretaris Generaal.

* De leider die de meerderheid van de stemmen heeft gekregen zal direct na de verkiezing Secretaris Generaal worden.

* Als de Secretaris Generaal het spel heeft verloren dan starten er direct nieuwe verkiezingen.

* Alle verzoeken die de Secretaris Generaal heeft ingediend zullen verdwijnen.

* Als de Secretaris Generaal verboden wapens gebruikt zullen direct nieuwe verkiezingen starten.

 

Landen die verbannen zijn uit de V.N

Er zijn 3 reden waarom je verbannen kan worden uit de V.N

1. Je gebruikt het type overheid Fascisme dan krijg je geen plek in de V.N en daarom kan je ook niet stemmen op verzoeken die gedaan zijn.

2. Als je verboden wapens gebruikt, dit zal sancties op jouw land veroorzaken.

Gebruik een atoom bom en je wordt voor 30 dagen verbannen uit de V.N.

Gebruik een EMP kop en je wordt voor 21 dagen verbannen uit de V.N.

Gebruik een Biologische kop en je wordt voor 14 dagen verbannen uit de V.N.

Gebruik een Chemische kop en je wordt voor 7 dagen uit de V.N verbannen.

3. Als een verzoek "Wij eisen dat iedereen alle verdragen verbreekt met dit land" wordt aangenomen.

* Verzoeken en voornemens die gerelateerd zijn met het verbannen land zullen verdwijnen.

Alleen de volgende verzoeken en voornemens:

Iedereen moet vrede maken met dit land.

Iedereen moet dit land helpen op economisch gebied.

Iedereen moet een relatie maken met dit land.

* Landen die verbannen zijn van de V.N kunnen niet stemmen.
* Landen kunnen geen verzoeken sturen op landen die verbannen zijn uit de V.N.

 

Biedt de V.N omkoopgeld aan

Deze optie stelt in staat om de rijkere landen om te kopen om voor hun te stemmen.

Klik simpelweg op de knop "V.N verzoeken en voornemens op jouw land" en biedt het omkoopgeld aan.

* Elke kant in het verzoek kan omkoopgeld aanbieden. Het geld wordt automatisch overgemaakt van het land die het aanbiedt, naar het land dat heeft gestemd.

* Je land moet genoeg geld hebben anders werkt het omkopen niet.

* Op de hoofdpagina van de V.N hebben we een knop toegevoegd dat direct laat zien welke verzoeken geld opleveren.

* Het omkoopbedrag kan zijn van 10.000 tot een maximum van 50.000.000.

* Als je niet genoeg geld hebt om de V.N om te kopen staan we toe het bedrag naar 0 te verlagen.

* Als je niet genoeg geld hebt om die kosten te betalen om het omkoop bedrag te kunnen betalen kan je ook stemmen zonder het omkoopbedrag.

 

Beperkingen van de V.N

* Je kan niet stemmen op verzoeken die met jouw land in verbinding staan.

* Je kan geen land aanvallen als de V.N besloten heeft het verzoek, om vrede te sluiten met dit land, in acht heeft genomen. (12 uur voordat het verzoek eindigt kan je geen ander land aanvallen). Wacht alsjeblieft geduldig tot het verzoek wordt aangenomen of verdwijnt uit de V.N.

Als een land jouw aanvalt dan heb jij de keuze om terug te slaan tot het verzoek wordt aangenomen!

* Je kan niet hetzelfde type verzoek indienen voor de volgende 72 uur lang (als iemand anders dit verzoek al heeft gedaan in de afgelopen 72 uur).

* Als een land het spel verliest zullen alle verzoeken die dit land heeft gedaan verwijderd worden. (dit proces vind elke dag plaats)
* Als er een verzoek of voornemen in de V.N gerelateerd is aan jouw land dan kan je de vakantie modus niet inschakelen.

* Er kunnen 7 verschillende soorten verzoeken tegelijkertijd worden gedaan op 1 land.

* Je kan nieuwe verzoeken naar de V.N sturen alleen als jouw land een industriële kracht heeft van 1 miljoen of hoger.