Wereld Leiders
Ga terug
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

SMS

Hier kan je instellen wanneer je een SMS bericht wilt ontvangen.

Dit zijn de optie: Wanneer je land is aangevallen, wanneer spionnen in je land zijn gesignaleerd en wanneer er een verzoek op jouw land is ingediend door de V.N.

Telefoonnummers moet internationaal worden ingevoerd, er moet dus een landscode voor.(1 voor < /SPAN>Noord Amerika, 44 voor GB   etc.) voorbeeld: 316-de laatste 8 cijfers van je mobiele telefoon.

Het telefoonnummer mag NIET BEGINNEN met een 0.

Het nummer mag geen eind code bevatten zoals de eind code van Noord-Amerika 011 is.

Een goed nummer is: 31655555555 waar de 31 staat voor Nederland, 6 voor 06 van je mobiele telefoon en 55555555 je telefoon nummer.

Als je telefoonnummer eindigt met een 0 dan zal het systeem je geen SMS sturen.

Klik hier als je de landcode van jouw land niet weet.